Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty związane z przebiegiem studiów

Drodzy Studenci, Drogie Studentki, w przypadku składania podań za pośrednictwem systemu USOS lub poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl należy jednocześnie skontaktować się z Sekretariatem ds. studenckich celem potwierdzenia dostarczenia dokumentów oraz decyzji podjętej przez Panią Prodziekan lub Dyrekcję Instytutu Judaistyki. Brak kontaktu może uniemożliwić rozpatrzenie podań w wypadku awarii systemów, niedopełnienia przez Państwa procedury lub innych wad po stronie wniosku.

Powtarzanie roku lub przedmiotu

Studia licencjackie

Wniosek o powtarzanie roku (studia licencjackie)

Wniosek o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów (studia licencjackie)

Wniosek o nadzwyczajne powtarzanie roku (drugie powtarzanie)

SUM

Wniosek o pierwsze powtarzanie roku (SUM)

Wniosek o uzyskanie wpisu na drugi rok studiów (SUM)

Wniosek o zgodę na ponowne powtarzanie II roku (SUM)

Dokumenty dla studiów licencjackich i dla SUM

Wniosek o przywrócenie terminu egzaminu

Wniosek o III termin egzaminu

Urlop dziekański

Rezygnacja ze studiów

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Wnioski o płatne egzaminy i zwolnienie z opłat

Wpisy i zaliczenia przedmiotów lub lat studiów

Indywidualny przebieg studiów IPS

Wniosek o uzyskanie zgody na IPS

Przewodnik studenta pierwszego roku

Przewodnik studenta I roku

Legitymacja studencka

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji/ oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej

Wzory pism UJ

Wzory pism UJ