Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty i habilitacje

Autor:          Leszek Hońdo
Tytuł:           Stary żydowski cmentarz w Krakowie
Rok:             2000
 
 
Autor:          Adam Kaźmierczyk
Tytuł:           Żydzi w dobrach prywatnych - w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki
                    dóbr magnackich w XVI-XVIII wieku
Rok:             2003
 
 
Autor:          Michał Galas
Tytuł:           Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku.
Rok:             2008
 
 
Autor:          Stefan Gąsiorowski
Tytuł:           Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku.
Rok:             2009
 
Autor:          Maciej Tomal
Tytuł:           Studies in Neo-Aramaic Tenses
Rok:             2008
 
 
Autor:          Magdalena Ruta
Tytuł:           Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagladzie, Polsce i komunizmie.
Rok:             2012

Instytut Judaistyki

Autor:          Michał Marciak
Tytuł:           Izates and Helena of Adiabene. A Study on Literary Traditions and History.
Rok:             2012
Promotor:    Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 
 
Autor:          Ewa Węgrzyn
Tytuł:           Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956-1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu
                    i proces adaptacji w Erec Israel.
Rok:             2012
Promotor:    Prof. dr hab. Adam Patek
 
 
Autor:          Anna Wilk
Tytuł:           Dyskryminacja czy równouprawnienie? Ewolucja położenia prawnego ludności żydowskiej w Polsce
                    w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Dagmara Budzioch
Tytuł:           Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech
                    na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda.
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Iwona Zawidzka
Tytuł:           Zamiany w tradycji żydowskiej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku na przykładzie cmentarza żydowskiego w Bochni
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Monika Stępień
Tytuł:           Miasto opowiedziane: Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej.             
Rok:             2014
Promotor:    Dr hab. Maciej Tomal
 
Autor:          Marek Tuszewicki
Tytuł:           Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku     
Rok:             2014
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Łukasz Kossacki-Lytwyn
Tytuł:           Respublica Tarnoviensis. Studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie ksiażąt Ostrogskich 1603-1635            
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Magdalena Kozłowska
Tytuł:           Świetlana przyszłośc? - żydowska młodzież wobec wyzwań międzywojennej Polski. Aktywność związku młodzieżowego Cukunft           
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Alicja Maślak-Maciejewska
Tytuł:           Z dziejów judaizmu w XIX w. Krakowie - tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych          
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Michał Galas
 
Autor:          Dominika Oliwa
Tytuł:           "Żydowski świat" portugalskich Inkwizytorów. Kazania z portugalskich ceremonii auto-da-fé (XVI-XVIII wiek) w dyskursie antyżydowskim epoki nowożytnej          
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Joanna Ostrowska
Tytuł:           Seksualność w warunkach opresji i poetyka jej reprezentacji         
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Katedra Judaistyki

Autor:          Piotr Weiser
Tytuł:           "Zagłada Żydów według Emila Fackenheima".
Rok:             2007
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Anna Jakimyszyn
Tytuł:           "Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System
                    edukacyjny".
Rok:             2007
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Przemysław Zarubin
Tytuł:           "Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne".
Rok:             2009
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
 
Autor:          Katarzyna Pabis
Tytuł:           "Zmiany w zwyczajach Żydów polskich w drugiej połowie XIX w. Małżeństwo, dobroczynność, szkolnictwo".
                    na przykładzie krakowskich Żydów.
Rok:             2010
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Piotr Drąg
Tytuł:           "Ze śmierci do życia. Zmarli w religii starożytnych Żydów (do 70 n.e.)".
Rok:             2011
Promotor:    Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 
 
Autor:          Anna Sommer
Tytuł:           "Ocalić ostatnich Żydów polskich. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce
                    w latach 1945-1989".
Rok:             2012
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
 
Autor:          Kamila Klauzińska
Tytuł:           "Współczesna genealogia Żydów Polskich".
Rok:             2012
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo

Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów

Autor:          Adam Kaźmierczyk
Tytuł:           Stosunek szlachty do Żydów w II połowie XVII wieku. Na podstawie materiałów sejmowych i sejmikowych
Rok:             1993
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
 
Autor:          Stefan Gąsiorowski
Tytuł:           Relacje między chrześcijanami a Żydami na tle dziejów Żółkwi w XVII i XVIII wieku
Rok:             1998
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
 
Autor:          Jacek Krupa
Tytuł:           Rzeczypospolita wobec Żydów w czasach Augusta II Mocnego (1697-1733)
Rok:             2000
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski