Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. została powołana mocą zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2018 roku.
Funkcję kierownika Pracowni pełni dr Ewa Węgrzyn
 

Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie prowadzenia i promowania studiów nad współczesnym Izraelem oraz relacjami polsko-izraelskimi

2)konsolidacja środowiska akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Polsce zajmującego się badaniami studiami izraelskimi;

3) przygotowywanie publikacji, monografii i źródeł prezentujących najnowsze badania nad współczesnym Izraelem i relacjami między Polską a Izraelem; 

4) organizowanie wykładów prowadzonych przez przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z historią Izraela.

5) organizowanie spotkań z wybitnymi osobistościami z Izraela reprezentującymi świat nauki, polityki i kultury;

6) organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, sesji i warsztatów naukowych;

7) pomoc w organizowaniu wyjazdów do Izraela na  kwerendy naukowe dla doktorantów UJ

Pliki do pobrania
pdf
Powołanie dr Ewy Węgrzyn na stanowisko kierownika Pracowni
pdf
Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2018 roku oraz regularmin pracowni

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność Pracowni

3 VII 2021

Debata: Izrael 2021: polityka, społeczeństwo, gospodarka

Żydowskie Muzeum Galicja, ul Dajwór, Kraków

Podczas spotkania eksperci omówią najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu w pierwszej połowie 2021 roku. Szczególną uwagę poświęcą marcowym wyborom i ich konsekwencjom, a także różnym obliczom walki z pandemią covid-19  w Izraelu. 

W debacie wezmą udział:

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)

Jacek Stawiski (dziennikarz radiowy i telewizyjny)

Jakub Katulski (Blog Stosunkowo Bliski Wschód)

Prowadzenie: Dr Ewa Węgrzyn (Instytut Judaistyki UJ)

 

Debate: Israel in 2021: politics, society, economy

Galicia Jewish Museum, Dajwor st., Krakow

During the meeting the participants will discuss the most important  issues concerning Israel in the first months of 2021. The main focus will be on the elections which were held in March 2021 as well as on the pandemic of covid-19.  

In the debate will participate:

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ (Institute of the Middle and Far East,  UJ)

Jacek Stawiski (journalist)

Jakub Katulski (Blog Stosunkowo Bliski Wschód)

Chair: Dr Ewa Węgrzyn (Institute of Jewish Studies, UJ)

 

1 VII 2021

We współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się wykład pt.: Teodor Herzl oczami izraelskich artystów sztuk wizualnych wygłoszony przez Dr. Batya Brutin, Beit Berl Academic College, Bar Ilan University.

Teodor Herzl, "wizjoner Państwa Żydowskiego", to bardzo ważna postać w żydowskiej historii, kulturze i tradycji. Osoba ta od zawsze inspirowała izraelskich artystów sztuk wizualnych. Podczas wykładu przedstawiony zostanie portret Herzla, do którego wizji Państwa Żydowskiego odnoszą się artyści. Obraz Herzla używany jest również współcześnie w polityce izraelskiej. Wydarzenie współorganizowane jest z Pracownią Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko - Izraelskimi im. T. Herzla i O.Thona, Instytut Judaistyki UJ.

Dr Batya Brutin - historyk sztuki i kurator artystyczny. Autorka wielu publikacji akademickich dotyczących pomników Zagłady w Izraelu i na świecie.

In cooperation with Galicia Jewish Museum online lecture will be held entitled: Theodor Herzl in the Eyes of Israeli Visual Artists given by Dr. Batya Brutin, Beit Berl Academic College, Bar Ilan University.

Theodor Herzl, the "Visionary of the Jewish State" , an important figure from the Jewish past, fascinated the imagination and interest of Israeli visual artists over the years. The lecture will discuss Herzl's portrayal as a visual icon through which the artists refer to his vision of a Jewish state - the ideological level he represents. The image of Herzl is used in the contemporary Israeli political links, examining the Zionist vision versus the Israeli reality. The event is co-organized with  The Herzl-Thon Center for Israel Studies and Polish-Israeli Relations in Krakow.

Dr. Batya Brutin is an art historian researcher and curator of art during and after the Holocaust and Holocaust monuments in Israel and worldwide. Dr. Brutin published academic books and essays and educational materials on these subjects as well. She is a curator. 

 

 

III– VI 2021

One semester long online course in English entitled: Constitution, politics, neighborhood: domestic and international aspects of the  functioning of the State of Israel.

Guest speakers of the course are:

1. Prof. Itamar Rabinovich -  is the president of the Israel Institute (Washington and Jerusalem). He was Israel's Ambassador to the United States in the 1990s and former chief negotiator with Syria between 1993 and 1996, and the former president of Tel Aviv University (1999–2007). Currently he is professor emeritus of Middle Eastern History at Tel Aviv University, distinguished global professor at New York University and a distinguished fellow at the Brookings Institution.

Title of the lectures:

1)Israel in the Middle East 1948 - 2021 

2)Israel and its relationships with the US, Russia and Europe 

2. Dr Johannes Becke -  is professor for Israel and Middle East Studies at the Heidelberg Center for Jewish Studies Heidelberg (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg). His research projects and publications focus on the comparative politics of Israel and the Middle East, with a special focus on nationalism, state formation and Arab-Israeli relations.

Johannes Becke studied Political Science at Heidelberg University, Cairo University and the University of Illinois. Following his PhD at Freie Universität Berlin (2014), he was granted a postdoctoral fellowship at Oxford University. After serving as assistant professor for Israel and Middle East Studies, he was granted tenure at the Heidelberg Center for Jewish Studies in 2020. He heads the research group “Gathering the Dispersed. State Evasion and State-Making in Modern Jewish, Kurdish, and Berber History” (financed by the Volkswagen Foundation, located at the Heidelberg Center for Transcultural Studies, Heidelberg University).

Johannes Becke is co-editor of the book series “Israel Studies” (Wallstein), which published the book Israel Studies: History, Methods, Paradigms (in German; edited by Johannes Becke, Michael Brenner, and Daniel Mahla) in 2020. His book The Land Beyond the Border: State Formation and Territorial Expansion in Syria, Morocco, and Israel is forthcoming with State University of New York Press in 2021.

Title of the lecture: Changes in Arab-Israeli Relations

3. Dr Rafał Soroczyński obtained the degree of Doctor of Legal Sciences from the University of Wrocław (in the Institute of History of State and Law). His areas of interest include public international law, history of law and the Israeli-Arab relations. He is a member of the International Law Association (Polish Branch), the Association for Israel Studies and the European Association of Israel Studies.

Title of the lectures: The constitutional system of Israel:

1) the status of the mandated Palestine, its government and creation of the Jewish institutions; municipal and international aspects of the establishment of the State of Israel (including the problem of transition from the mandatory territory to statehood) (2 hours);

2) the Israeli constitution: the problem of the Declaration of Independence as a constitutional norm; the Basic Laws and their normative value before and after 1992 (2 hours);

3) the Knesset; composition, competences, elections, the panorama of political parties of Israel (2 hours);

4) the executive power in Israel (the Government, the President); judiciary (with particular reference to the role of the Supreme Court of Israel) (2 hours).

III 2021

Spotkania z Izraelem

Fakultet dla kierunku JUDAISTYKA na JUTW

11 III (czwartek), g. 12.00-13.30 – Stosunki polsko-izraelskie oczami Ambasadora Cwi Rav Nera

Spotkanie poprowadzi dr Ewa Węgrzyn, kierowniczka Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi, specjalistka od historii współczesnego Izraela i pomysłodawczyni fakultetu „Spotkania z Izraelem”.

Cwi Raw Ner urodził się w Świdnicy w rodzinie żydowskiej. W 1957 wraz z rodzicami wyemigrował do Izraela. W latach 1969–1972 odbył służbę wojskową, a w latach 1972–1976 studiował na Wydziale Komunikacji Mediów i Wydziale Literatury Hebrajskiej Uniwersytetu Tel Awiwu. Od 1977 jest związany z izraelskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W latach 1978–1980 był pracownikiem Departamentu Śródziemnomorskiego MSZ. W latach 1980–1983 pełnił funkcję Pierwszego i Drugiego Sekretarza w Ambasadzie Izraela w Helsinkach, a w latach 1983–1985 Pierwszego Sekretarza i Radcy Politycznego w Ambasadzie Izraela w Bukareszcie. W latach 1985–1988 był radcą i wicedyrektorem Departamentu Europy Wschodniej przy MSZ, a w latach 1993–2001 i 2006–2009 dyrektorem Departamentu Europy Centralnej. Przez wiele lat pracował w Ambasadzie Izraela w Londynie, gdzie w latach 1988–1993 był Radcą Ministrem ds. Public Affairs, a w latach 2001–2006 Ministrem Pełnomocnym. Od kwietnia 2009 do września 2014 pełnił funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce.

Jest żonaty z Jehudit, malarką (ślub w 1973). Ma troje dzieci i dwoje wnuków.

 

18 III (czwartek), g. 12.00-13.30 – Jacek Stawiski, Izrael w mediach

Jacek Stawiski jest absolwentem I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie (matura 1988) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię spec. historia Żydów polskich. W latach 1999-2007 był szefem newsroomu radia RMF.  Od 2007 r. pracuje jako prezenter, komentator i menedżer w telewizji TVN24/TVN24 BiS. Jest pomysłodawcą i prezenterem programów historycznych w TVN24/TVN24BiS,np. „Stulecie Niepodległości”, „75-lecie Powstania w Getcie Warszawskim”,

„Archiwum Ringelbluma – Kto napisze naszą historię”, „80-lecie II Wojny Światowej”,

„Stosunki polsko-żydowskie w czasie II Wojny Światowej”. Ponadto relacjonuje w TVN24 najważniejsze rocznice, związane z XX wiekiem, w tym rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau (relacje z Polski i Izraela/Yad Vashem), rocznice Stulecia Niepodległości Polski i Stulecia Bitwy Warszawskiej

25 III (czwartek), g. 12.00-13.30 – Między Odrą a Jarkonem. Spotkanie z Iloną Dworak Cousin

Ilona Dworak-Cousin ( ur. 3 maja 1949 we Wrocławiu) – izraelska działaczka społeczno-kulturalna, poetka, dziennikarka, pisarka oraz farmaceutka polsko-żydowskiego pochodzenia, popularyzatorka kultury polskiej w Izraelu, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska.

Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej, która II wojnę światową przetrwała w Związku Radzieckim. Jej ojciec Leopold był przed wojną absolwentem Politechniki Lwowskiej, a po wojnie wykładowcą Politechniki Wrocławskiej. W 1957 roku wraz z rodziną wyemigrowała do Izraela i osiadła w Tel Awiwie, a następnie Ra'anannie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech, uzyskując tytuł doktora farmacji, oraz studia podyplomowe w Tel Awiwie i Yad Vashem w Jerozolimie. Pracowała w największym szpitalu Izraela – Centrum Szeba.

Ilona Dworak-Cousin jest aktywną działaczką na rzecz popularyzacji kultury polskiej w Izraelu i promowania Polski wśród Izraelczyków; współorganizowała w tym kraju m.in. jedyne spotkanie z Wisławą Szymborską, jak również prowadziła wieczór autorski z Olgą Tokarczuk.

Autorka wspiera także dwukierunkowe tłumaczenia pozycji literatury polskiej i hebrajskiej. Od wielu lat zasiada w zarządzie Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, którego od 2007 roku jest przewodniczącą. Za działalność na rzecz współpracy kulturalnej między Izraelem, a Polską była dwukrotnie odznaczana przez prezydentów – Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego

4 XII 2020

In cooperation with Herzl Center Prague online discussion was held entitled: Israel’s society and diplomacy at a crossroads? Israeli academics and journalists analyzed current situation in Israel, such as pandemic or the relations between Israel and the US after the elections in America.

6 XI 2020

In cooperation with Elnet online discussion was held entitled: The U.S. election. Strategic challenges for the Middle East. Dr Emmanuel Navon (Tel Aviv University) focused on the situation in the Middle East and in the State of Israel after the elections in the US.

 

 

27 X 2020

Pracownia organizuje konferencję z okazji 30 lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych z Izrelem

In cooperation with Polish Embassy in Tel Aviv as well as The Polish Institute in Tel Aviv online conference was held entitled: 30 Years of the Renewal of Polish-Israel Diplomatic Relations. In the event took part current and former Ambassadors of Poland and the State of Israel as well as international academics dealing with the field of Israel Studies.

 

III – VI 2020

W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Judaistyki miał się odbyć kurs semestralny prowadzony przez Prof. Daniela Blatmana (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael) pt.: Holocaust and Jewish Israeli Identity. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wizyta Prof. Blatmana została odwołana.

In the Institute of Jewish Studies in the second semester of the academic year 2019/2020 there was supposed to be a semester long course conducted by Prof. Daniel Blatman (Hebrew University of Jerusalem, Israel) entitled: Holocaust and Jewish Israeli Identity. Unfortunately, due to pandemic the visit of Prof. Blatman was cancelled.

 

16 III 2020

W Auli Collegium Novum UJ miał odbyć się Panel Ambasadorów z okazji 30-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem, w którym to udział potwierdzili m. in. JM Rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav Ner, Ambasador Polski w Izraelu Agnieszka Magdziak-Miszewska, Ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski. Niestety z uwagi na zagrożenie koronawirusem Panel Ambasadorów został przesunięty na inny termin.

In the Main Hall of Collegium Novum of the Jagiellonian University there was supposed to be a Panel of Ambassadors in the 30 years of renewing Polish_Israeli Diplomatic Relations. In the event there were supposed to take part the Rector of the Jagiellonian University, Prof. Wojciech Nowak, the Ambassador of Israel in Poland, Zvi Rav Ner, the Ambassador of Poland in Israel Agnieszka Magdziak-Miszewska and the Ambassador of Poland in Israel Maciej Kozlowski. The Panel was postponed due to pandemic.

28 I 2020

W Instytucie Judaistyki gościł Ambasador Izraela w Polsce, Pan Alexander Ben Zvi. który spotkał się z Władzami Dziekański, pracownikami Instytutu Judaistyki, a także wygłosił wykład dla studentów. 

In the Institute of Jewish Studies there was a visit of the Israeli Ambassador in Poland, Alexander Ben Zvi. During the visit Ambassador Ben Zvi met with the Deans of the Faculty of History of the Jagiellonian University, with the academic staff of the Institute of Jewish Studies as well as with the students.

9-10 I 2020

W Instytucie Judaistyki UJ odbył się cykl wykładów dotyczących demografii w Izraelu, które wygłosił Prof. Uzi Rebhun (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael).  Tytuł wykładów: The Demography of the State of Israel, 1948-2019. Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się w języku angielskim.

In the Institute of Jewish Studies there was a series of lectures conducted by Prof. Uzi Rebhun (Hebrew University of Jerusalem, Israel) entitled: The Demography of the State of Israel 1948-2019 Free entrance, language of the lectures: English.

12-13 XII 2019

W Instytucie Judaistyki UJ oraz w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbył się cykl wykładów wygłoszony przez Dr Rafała Soroczyńskiego (Uniwersytet Wrocławski) pt: „Jerozolima-stolica Izraela”.  Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się będą w języku polskim.

In the Institute of Jewish Studies and in the Jewish Community Centre in Krakow there was a series of lectures conducted by Dr. Rafal Soroczynski (University of Wroclaw, Poland) entitled: Jerusalem – the Capital of the State of Israel. Free entrance, language of the lectures: Polish. During this lecture students had an opportunity to learn about the city of Jerusalem as a capital of the State of Israel and about its status in the United Nations.

18-22 XI  2019

W Instytucie Judaistyki UJ odbył się cykl wykładów dotyczących polityki, ekonomii oraz społeczeństwa izraelskiego, które wygłosił Prof. Dan Korn z Izraela.  Tytuł wykładów: Like any other state? Israeli politics, economy and society after 70 years of existence. Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się w języku angielskim.

In the Institute of Jewish Studies there was a series of lectures conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: Like any other state? Israeli politics, economy and society after 70 years of existence. Free entrance, language of the lectures: English.

7 XI 2019

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbył się wernisaż wystawy pt: Od domu do domu. Opowieść o wojennej tułaczce i przetrwaniu rodziny Pisków. Powstała ona dzięki współpracy z Instytutem Judaistyki UJ oraz Pracownią im. Herzla i Thona.

Wystawa opowiada o krakowskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego, która wyruszyła na wojenną tułaczkę w przededniu drugiej wojny światowej. Po przebyciu długiej drogi dotarli w końcu w grudniu 1942 roku do Erec Israel.

In the Galicja Jewish Museum on Dajwor st 18 there was an opening of the exhibition entitled: From Home to Home: About Pisek Family. The exhibition was made thanks to the cooperation with the Institute of Jewish Studies and Herzl-Thon Center.

The exhibition is about Jewish family from Krakow who was able to run away from Poland a few days before the outbreak of the Second World War. After a very long and tiring journey in December 1942 they reached Eretz Israel.

21 X 2019

Bartosz Duszynski otrzymał grant na przeprowadzenie badań w Izraelu związanych z jego dysertacją doktorską.

Bartosz Duszynski received a grant on his research in Israel.

1 X 2019

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Stosunkami Polsko Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki UJ ogłosiła konkurs na grant dla doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego na przeprowadzenie badań w Izraelu. Wysokość grantu to 6000 PLN.

Call for papers for a fellowship for PhD students conducting research on Israel  in the amount of 1500 USD.

29 VI 2019

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbyła się publiczna debata z udziałem:

Dr Agnieszki Bryc (Uniwersytet Warszawski), Dr Artura Skorka (Uniwersytet Jagielloński) oraz Philipa Steele (Warszawa) pt. Judaizm, Syjonizm, Holocaust a izraelska tożsamość.. Debata odbyła się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. 

The Public Debate took place in Galicia Jewish Museum in Krakow  Dajwor st 18 entitled: Judaism, Zionism, Holocaust and the Israeli Identity. In the Debate participated: Dr Agnieszka Bryc (Warsaw University), Dr Artur Skorek (Jagiellonian University in Krakow), Philip Steele (Warsaw). The Public Debate was held within the project of Jewish Culture Festival in Krakow.

27 VI 2019

W Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbyła się publiczna debata z udziałem: Prof. Ł. T. Sroki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Dr Edyty Gawron (Uniwersytet Jagielloński) oraz Dr Artura Skorka (Uniwersytet Jagielloński) pt. Izrael I wybory we wrześniu 2019 roku. Debata odbyła się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. 

The Public Debate took place in Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 entitled: Israel and the Elections in September 2019. In the Debate participated:  Prof. Lukasz Tomasz Sroka (Pedagogical University in Krakow), Dr Edyta Gawron (Jagiellonian University in Krakow) and Dr Artur Skorek (Jagiellonian University in Krakow). The Public Debate was held within the project of Jewish Culture Festival in Krakow.

26 V 2019

W Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbył się  wykład Porf. Dana Korna (Izrael) pt. Relacje między Izraelem a diaspora. Wykład odbył się w ramach projektu Noc Synagog w Krakowie.

In Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 public lecture was conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: The relations between Israel and world Jewry . The lecture was given within the project  Nights of Synagogues in Krakow. 

25 V 2019

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbył się wykład prof. Dana Korna (Izrael) pt. Polityka izraelska po wyborach w kwietniu 2019 roku. Wykład odbył się w ramach projektu Dni Izraela w Krakowie.

In Galicia Jewish Museum in Krakow on Dajwor st 18 public lecture was conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: Israeli politics post 2019 general elections. The lecture was given within the project  "Days of Israel" in Krakow.

24 V 2019

W Instytucie Judaistyki odbył się wykład Prof. Dana Korna (Izrael) pt. Rola religijnych partii politycznych w Izraelu. Podczas spotkania studenci mieli okazję posłuchać izraelskiego wykładowcy zajmującego się tą dziedziną, a także będącego byłym członkiem Knesetu – parlamentu izraelskiego. Była to również wyjątkowa okazja zapoznać się ze scena polityczną Izraela, a także z wpływem religii na państwo. 

In the Institute of Jewish Studies Prof. Dan Korn, (Israel) gave a lecture entitled: The role of religious parties in Israeli politics. During the lecture students had a chance to listen to Israeli scholar who is dealing with politics in Israel as well as is a former Knesset Member. It was also a unique opportunity to ask questions about the current situation on the political scene in Israel and the impact of religious parties on the State of Israel.

7 III 2019

W Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbyła się promocja książki pt. Demokracja izraelska, autorstwa L. Sroki, A. Skorka oraz K. Chaczko (Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019).

In Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 there was a promotion of the book entitled Demokracja Izraelska written by Lukasz Tomasz Sroka, Krzysztof Chaczko, Artur Skorek (PWN Publishing House, Warsaw 2019).

15 II 2019

W Instytucie Judaistyki odbył się wykład Jakuba Katulskiego (Uniwersytet Jagielloński) zatytułowany: Kulturalna i polityczna ewolucja Izraela. Podczas wykładu studenci mogli usłyszeć o zróżnicowaniu izraelskiej sceny politycznej, o wyborach w kwietniu 2019 roku, a także o kulturalnej ewolucji Izraela.

In the Institute of Jewish Studies there was a lecture given by Jakub Katulski (Jagiellonian University, Krakow, Poland) entitled: The Cultural and Political Evolution of Modern Israel.

During this lecture students had an opportunity to learn about the diversity of the political scene in Israel, the upcoming elections in Israel in April 2019 as well as the cultural evolution of Modern Israel.

 

5 XII 2018

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbyła się inauguracja Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, powołana w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części oficjalnej miało miejsce przedstawienie teatralne poświęcone osobie Teodora Herzla, w wykonaniu Amichaja Pardo, izraelskiego aktora Teatru Orny Porat w Tel Awiwie.

 

In the Galicia Jewish Museum on Dajwor street 18 there was an opening of  Herzl-Thon Center of Israel Studies and Polish-Israeli Relations. The Center is established within the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. After the official part a short lecture was given about Theodor Herzl and also theater performance took place made by the Israeli actor, Amichai Pardo from Orna Porat Theater for Children and Youth in Tel Aviv.