Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemysław Dec (1969-2018)

 
 

Przemysław Dec był biblistą, orientalistą. Pracował na stanowisku adiunkta w zakładzie Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich. 

W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziły języki hebrajski i aramejski, paleografia i epigrafika zachodniosemicka, literatura żydowska od starożytności do wczesnego średniowiecza. W swojej pracy badawczej koncentrował się jednak szczególnie na rękopisach znad Morza Martwego a częściowe wyniki swoich badań na ten temat opublikował w 2017 roku w książce: Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajota). Rekonstrukcja – przekład – komentarz.

Przez wiele lat prowadził w Katedrze a następnie w Instytucie Judaistyki kursy poświęcone Biblii i starożytnemu Izraelowi. Był koordynatorem współpracy pomiędzy Instytutem Judaistyki i Ariel University Center of Samaria.

Zmarł 19 września 2018 roku. 

Pliki do pobrania
pdf
Wspomnienie i opis działalności naukowej pióra prof. Z. Kapery