Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich jest największą jednostką w Instytucie Judaistyki UJ. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w dziedzinie historii judaizmu od starożytności do współczesności oraz historii literatury hebrajskiej i historii literatury jidysz. W ramach dydaktyki pracownicy i doktoranci prowadzą także konwersatoria językowe z języka hebrajskiego i jidysz.

 

dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ

dr hab. Michał Marciak, prof. UJ

dr Magda Sara Szwabowicz

mgr Karolina Koprowska

mgr Sapir Librowski-Sher

 

mgr Monika Biesaga

mgr Karolina Buchwald-Pawlak

mgr Agnieszka Dziarmaga

mgr Jolanta Kruszniewska

mgr Krzysztof Niweliński

mgr Maciej Pawlak

dr Anna Rataj

dr Anna Smywińska-Pohl