Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Schenkera

The Schenker prizes and awards are granted in memory of the Schenker Family who were industrialists and philanthropists in pre-war Krakow with most family members perishing during the Holocaust.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich upamiętnia rodzinę Schenkerów, przemysłowców i filantropów z przedwojennego Krakowa, którzy wraz z większością członków swoich rodzin zginęli w Holokauście.

 

Laureaci nagrody

Rok akademicki 2016/2017

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Koprowska (MISH/Instytut Judaistyki), Przemieszczenia krajobrazu w poezji Awroma Suckewera, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Maja Mroczkowska (Instytut Judaistyki), „Apostoł” Szolema Asza – apologia czy polemika, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

III nagroda – Aneta Szmyd (Wydział Polonistyki, Filologia Polska), Transformacje opowieści o Zagładzie. Narracje Marka Edelmana w latach 1945-1999, promotorka: prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Maciej Cegliński (Instytut Judaistyki), Aktywność społeczna i polityczna Żydów rzeszowskich w okresie międzywojennym, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Justyna Kasińska (Instytut Historii), Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w latach 1873-1879 w świetle wybranych materiałów prasowych, promotor: dr hab. Janusz Mierzwa

III nagroda  – Anna Miłek (Instytut Judaistyki), Propaganda antysemicka w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie „Akademika” i „Akademika Polskiego”, promotorka: dr Edyta Gawron

Rok akademicki 2017/2018

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Klaudia Kwiecińska, Księga pamięci jędrzejowskich Żydów jako źródło do badań nad historią społeczności żydowskiej. Opracowanie i analiza materiału, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Anna Czamara, Przekład literatury polskiej na jidysz. Casus „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Natalia Stanisławska, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1990, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Aleksandra Konior, Proza łagrowa Kalmana Segala – przekład i analiza, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Joanna Jarosz, Księga pamięci Nowego Targu i okolicy – przekład i edycja krytyczna wybranych fragmentów, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dwie III nagrody za prace magisterską:

Anna Kusznir, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w Polsce, promotor: dr hab. Michał Galas

Marianna Szumal, Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, promotorka: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Rok akademicki 2018/2019

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

 I nagroda, ex æquo

– Klaudia Ciszewska, Przemoc seksualna podczas Holokaustu na przykładzie ZAL/KL Płaszów (1942-1945) oraz ZAL Szebnie (1943-1944), promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

– Dominika Jasińska, „Manchester Północy”: żydowscy notable przemysłowi Białegostoku w XIX i początkach XX wieku, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

III nagroda – Aleksandra Małota, Jak Olka przemieniła się w Sarę? Kadii Mołodowskiej wiersze dla dzieci z lat 1928-1938 i pierwsze próby ich przekładu na język hebrajski w Erec Israel, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Ewa Mermer, Uczniowie żydowscy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym, promotorka: dr Alicja Maślak-Maciejewska

II nagroda – Remigiusz Gołuch, Pogrom Żydów krakowskich w 1407 r., promotor: prof. dr hab. Stanisław Sroka

III nagroda – Estera Florek, Folklor żydowski w filmach Józefa Greena, promotor: dr Marek Tuszewicki

Rok akademicki 2019/2020

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Sierzputowska, „Za dużo mają w sobie z Polaków!” Obraz żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej w londyńskich tekstach kultury, 1881-1905, promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

II nagroda – Klaudia Kwiecińska, „Ha-Szchita Ha-Jehudit Asura!”. Problematyka pro-zwierzęca w judaizmie oraz uboju rytualnego na tle planowanego zakazu w 2018 r., promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

III nagroda – Maciej Cegliński, Oblicza pamięci o Zagładzie Żydów rzeszowskich, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Zuzanna Uliarczyk, „Książka dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego na wzór niektórych w podobnym rodzaju książek niemieckich” Jakuba Elsenberga oraz „Techynoth. Modlitwy dla Polek wyznania mojżeszowego” Rozalii Saulson jako przykłady dziewiętnastowiecznych modlitewników Żydówek polskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Adrian Wołoszyn, Działalność żydowskich ruchów skautowych w Polsce na przykładzie Agudat HaNoar HaIwri „Akiba” w latach 1933-1939, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

III nagroda, Marta Karczewska, Zagłada Żydów olkuskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

Rok akademicki 2020/2021

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Anna Czamara (IJ UJ), Tańcząca z demonami. Wybrane motywy twórczości Hinde Ester Kreitman, promotor: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

II nagroda – Natalia Stanisławska (IJ UJ), Likwidacja getta częstochowskiego. Studium przypadku Paula Degenhardta na podstawie wyroku sądowego, wybranych ksiąg pamięci i wspomnień ocalałych, promotor prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk    

III nagroda – Agata Stępnik (IJ UJ), Wtedy straciłam poczucie, że jestem młodą kobietą. Sposoby mówienia o ciałach więźniarek KL Auschwitz II–Birkenau na przykładzie poezji Batszewy Dagan, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ        

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda (ex aequo)

– Natalia Klich (IJ UJ), Kobieta w czasach Zagłady – Żydówki w obozie Auschwitz-Birkenau, promotor: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha  

– Weronika Kurlej (IJ UJ), Obraz życia religijnego i kulturalnego żydowskiej społeczności Staszowa do 1939 r. na podstawie „Sefer Staszow”, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Konrad Piechota (IH UJ), Historia skalskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gminy wyznaniowej żydowskiej w okresie międzywojennym, promotor: dr hab. Andrzej Synowiec, prof. UJ 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Nagród Schenkera
docx
Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy
docx
Załącznik 2 – zgoda osoby zgłoszonej
docx
Załącznik 3 – klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych