Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie)

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich upamiętnia rodzinę Schenkerów, przemysłowców i filantropów z przedwojennego Krakowa, którzy wraz z większością członków swoich rodzin zginęli w Holokauście.

The Schenker prizes and awards are granted in memory of the Schenker Family who were industrialists and philanthropists in pre-war Krakow with most family members perishing during the Holocaust.

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Koprowska (MISH/Instytut Judaistyki), Przemieszczenia krajobrazu w poezji Awroma Suckewera, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Maja Mroczkowska (Instytut Judaistyki), „Apostoł” Szolema Asza – apologia czy polemika, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

III nagroda – Aneta Szmyd (Wydział Polonistyki, Filologia Polska), Transformacje opowieści o Zagładzie. Narracje Marka Edelmana w latach 1945-1999, promotorka: prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Maciej Cegliński (Instytut Judaistyki), Aktywność społeczna i polityczna Żydów rzeszowskich w okresie międzywojennym, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Justyna Kasińska (Instytut Historii), Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w latach 1873-1879 w świetle wybranych materiałów prasowych, promotor: dr hab. Janusz Mierzwa

III nagroda  – Anna Miłek (Instytut Judaistyki), Propaganda antysemicka w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie „Akademika” i „Akademika Polskiego”, promotorka: dr Edyta Gawron

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Klaudia Kwiecińska, Księga pamięci jędrzejowskich Żydów jako źródło do badań nad historią społeczności żydowskiej. Opracowanie i analiza materiału, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Anna Czamara, Przekład literatury polskiej na jidysz. Casus „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Natalia Stanisławska, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1990, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Aleksandra Konior, Proza łagrowa Kalmana Segala – przekład i analiza, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Joanna Jarosz, Księga pamięci Nowego Targu i okolicy – przekład i edycja krytyczna wybranych fragmentów, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dwie III nagrody za prace magisterską:

Anna Kusznir, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w Polsce, promotor: dr hab. Michał Galas

Marianna Szumal, Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, promotorka: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

 I nagroda, ex æquo

– Klaudia Ciszewska, Przemoc seksualna podczas Holokaustu na przykładzie ZAL/KL Płaszów (1942-1945) oraz ZAL Szebnie (1943-1944), promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

– Dominika Jasińska, „Manchester Północy”: żydowscy notable przemysłowi Białegostoku w XIX i początkach XX wieku, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

III nagroda – Aleksandra Małota, Jak Olka przemieniła się w Sarę? Kadii Mołodowskiej wiersze dla dzieci z lat 1928-1938 i pierwsze próby ich przekładu na język hebrajski w Erec Israel, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Ewa Mermer, Uczniowie żydowscy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym, promotorka: dr Alicja Maślak-Maciejewska

II nagroda – Remigiusz Gołuch, Pogrom Żydów krakowskich w 1407 r., promotor: prof. dr hab. Stanisław Sroka

III nagroda – Estera Florek, Folklor żydowski w filmach Józefa Greena, promotor: dr Marek Tuszewicki

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Sierzputowska, „Za dużo mają w sobie z Polaków!” Obraz żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej w londyńskich tekstach kultury, 1881-1905, promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

II nagroda – Klaudia Kwiecińska, „Ha-Szchita Ha-Jehudit Asura!”. Problematyka pro-zwierzęca w judaizmie oraz uboju rytualnego na tle planowanego zakazu w 2018 r., promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

III nagroda – Maciej Cegliński, Oblicza pamięci o Zagładzie Żydów rzeszowskich, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Zuzanna Uliarczyk, „Książka dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego na wzór niektórych w podobnym rodzaju książek niemieckich” Jakuba Elsenberga oraz „Techynoth. Modlitwy dla Polek wyznania mojżeszowego” Rozalii Saulson jako przykłady dziewiętnastowiecznych modlitewników Żydówek polskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Adrian Wołoszyn, Działalność żydowskich ruchów skautowych w Polsce na przykładzie Agudat HaNoar HaIwri „Akiba” w latach 1933-1939, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

III nagroda, Marta Karczewska, Zagłada Żydów olkuskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Anna Czamara (IJ UJ), Tańcząca z demonami. Wybrane motywy twórczości Hinde Ester Kreitman, promotor: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

II nagroda – Natalia Stanisławska (IJ UJ), Likwidacja getta częstochowskiego. Studium przypadku Paula Degenhardta na podstawie wyroku sądowego, wybranych ksiąg pamięci i wspomnień ocalałych, promotor prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk    

III nagroda – Agata Stępnik (IJ UJ), Wtedy straciłam poczucie, że jestem młodą kobietą. Sposoby mówienia o ciałach więźniarek KL Auschwitz II–Birkenau na przykładzie poezji Batszewy Dagan, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ        

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda (ex aequo)

– Natalia Klich (IJ UJ), Kobieta w czasach Zagłady – Żydówki w obozie Auschwitz-Birkenau, promotor: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha  

– Weronika Kurlej (IJ UJ), Obraz życia religijnego i kulturalnego żydowskiej społeczności Staszowa do 1939 r. na podstawie „Sefer Staszow”, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Konrad Piechota (IH UJ), Historia skalskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gminy wyznaniowej żydowskiej w okresie międzywojennym, promotor: dr hab. Andrzej Synowiec, prof. UJ 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyły:

I nagroda – Justyna Kasińska (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kwestia żydowska podczas wyborów oraz posiedzeń Sejmu Krajowego III i IV kadencji (w latach 1870-1882), promotor: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ

II nagroda – Marta Karczewska (Instytut Judaistyki UJ), Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne z polskim językiem nauczania im. Mojżesza Gliklicha w Łucku w okresie międzywojennym, promotor: dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ

III nagroda – Małgorzata Kulanty (Instytut Judaistyki UJ), Listy nadziei. Alf Schwarzbaum (1896-1990) – żydowska jednoosobowa akcja z neutralnej Szwajcarii, promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk 

W kategorii prac licencjackich zwyciężyły:

I nagroda – Olga Polichnowska (Instytut Judaistyki UJ), Mieszkanki Koła Ocalałe z Holokaustu. Wspomnienia Lei Weinbaum Lichtenstein i Toli Moskal Schultz Kopyto, promotorka: dr Ewa Węgrzyn

II nagroda – Magdalena Wawoczny (Instytut Judaistyki UJ), Dzieje Żydów raciborskich w XIX i XX wieku a współczesne formy upamiętniania żydowskiego dziedzictwa miasta, promotorka: dr Ewa Węgrzyn

III nagroda – Nadia Bober (Instytut Judaistyki UJ), Era ostatnich elegantek. Studium kanonów mody krakowskiej (1930-1939), promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyły:

I nagroda – Janina Naskalska-Babik, Cmentarze żydowskie w Podgórzu – historia, zniszczenia, obecny stan zachowania (Instytut Judaistyki UJ, promotor: dr hab. Leszek Hońdo)

II nagroda (ex aequo) – Julia Lorenc, „Muzyka w krzywym zwierciadle". Doświadczenia obozowe Szymona Laksa i ich wpływ na powojenną twórczość artysty (Instytut Judaistyki UJ, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ); Maria Wyrostek, Obraz getta na podstawie powieści „Jakob der Lügner” Jurka Beckera i jej adaptacji w reżyserii Petera Kassovitza (Instytut Filologii Germańskiej UJ, promotor: dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ)
 

W kategorii prac licencjackich zwyciężyły:

I nagroda – Karolina Bielak, Antysemityzm i jego przejawy na terenie Żywca i Zabłocia od okresu nowożytnego do II wojny światowej (Instytut Judaistyki UJ, promotor: dr hab. Anna Jakimyszyn-Gadocha)

II  nagroda – Monika Miłek, Zorganizowana opieka nad dzieckiem żydowskim w II RP ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa (Instytut Judaistyki UJ, promotor: dr hab. Anna Jakimyszyn-Gadocha)

III  nagroda – Maria Serek, Ochrona dziedzictwa żydowskiego na terenie współczesnego Będzina (Instytut Historii Sztuki UJ, promotor: dr Andrzej Siwek)

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda osoby zgłoszonej do Nagrody

Klauzula informacyjna