Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Schenkera

Laureaci nagrody

Rok akademicki 2016/2017

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Koprowska (MISH/Instytut Judaistyki), Przemieszczenia krajobrazu w poezji Awroma Suckewera, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Maja Mroczkowska (Instytut Judaistyki), „Apostoł” Szolema Asza – apologia czy polemika, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

III nagroda – Aneta Szmyd (Wydział Polonistyki, Filologia Polska), Transformacje opowieści o Zagładzie. Narracje Marka Edelmana w latach 1945-1999, promotorka: prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Maciej Cegliński (Instytut Judaistyki), Aktywność społeczna i polityczna Żydów rzeszowskich w okresie międzywojennym, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Justyna Kasińska (Instytut Historii), Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w latach 1873-1879 w świetle wybranych materiałów prasowych, promotor: dr hab. Janusz Mierzwa

III nagroda  – Anna Miłek (Instytut Judaistyki), Propaganda antysemicka w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie „Akademika” i „Akademika Polskiego”, promotorka: dr Edyta Gawron

 

Rok akademicki 2017/2018

 

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Klaudia Kwiecińska, Księga pamięci jędrzejowskich Żydów jako źródło do badań nad historią społeczności żydowskiej. Opracowanie i analiza materiału, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Anna Czamara, Przekład literatury polskiej na jidysz. Casus „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Natalia Stanisławska, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1990, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Aleksandra Konior, Proza łagrowa Kalmana Segala – przekład i analiza, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Joanna Jarosz, Księga pamięci Nowego Targu i okolicy – przekład i edycja krytyczna wybranych fragmentów, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dwie III nagrody za prace magisterską:

Anna Kusznir, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w Polsce, promotor: dr hab. Michał Galas

Marianna Szumal, Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, promotorka: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

 

Rok akademicki 2018/2019

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

 I nagroda, ex æquo

– Klaudia Ciszewska, Przemoc seksualna podczas Holokaustu na przykładzie ZAL/KL Płaszów (1942-1945) oraz ZAL Szebnie (1943-1944), promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

– Dominika Jasińska, „Manchester Północy”: żydowscy notable przemysłowi Białegostoku w XIX i początkach XX wieku, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

III nagroda – Aleksandra Małota, Jak Olka przemieniła się w Sarę? Kadii Mołodowskiej wiersze dla dzieci z lat 1928-1938 i pierwsze próby ich przekładu na język hebrajski w Erec Israel, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Ewa Mermer, Uczniowie żydowscy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym, promotorka: dr Alicja Maślak-Maciejewska

II nagroda – Remigiusz Gołuch, Pogrom Żydów krakowskich w 1407 r., promotor: prof. dr hab. Stanisław Sroka

III nagroda – Estera Florek, Folklor żydowski w filmach Józefa Greena, promotor: dr Marek Tuszewicki

 

Rok akademicki 2019/2020

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Sierzputowska, „Za dużo mają w sobie z Polaków!” Obraz żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej w londyńskich tekstach kultury, 1881-1905, promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

II nagroda – Klaudia Kwiecińska, „Ha-Szchita Ha-Jehudit Asura!”. Problematyka pro-zwierzęca w judaizmie oraz uboju rytualnego na tle planowanego zakazu w 2018 r., promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

III nagroda – Maciej Cegliński, Oblicza pamięci o Zagładzie Żydów rzeszowskich, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Zuzanna Uliarczyk, „Książka dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego na wzór niektórych w podobnym rodzaju książek niemieckich” Jakuba Elsenberga oraz „Techynoth. Modlitwy dla Polek wyznania mojżeszowego” Rozalii Saulson jako przykłady dziewiętnastowiecznych modlitewników Żydówek polskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Adrian Wołoszyn, Działalność żydowskich ruchów skautowych w Polsce na przykładzie Agudat HaNoar HaIwri „Akiba” w latach 1933-1939, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha.

III nagroda, Marta Karczewska, Zagłada Żydów olkuskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Nagród Schenkera
docx
Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy
docx
Załącznik 2 – zgoda osoby zgłoszonej
docx
Załącznik 3 – klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych