Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Instytut Judaistyki realizuje projekt „Spotkania z kulturą żydowską” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł „Popularyzacja nauki i promocja sportu” (2021). W ramach programu odbędą się zajęcia edukacyjne dla kilku grup: uczniów, społeczności lokalnej, seniorów, przewodników miejskich.

Celem projektu jest popularyzacja badań dotyczących historii, kultury i dziedzictwa Żydów polskich, w szczególności krakowskich, poprzez realizację zajęć dla ok. 400 bezpośrednich uczestników projektu w terminie do 30 września 2023. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do kilku grup: seniorów, młodzieży szkolnej, zarówno tej, która uczy się na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, jak i mieszkającej w małych ośrodkach, nieposiadających zaplecza akademckiego. Część spotkań skierowana będzie do lokalnej społeczności i do przewodników miejskich, którzy dzięki spacerom tematycznym z ekspertami, będą mieli szansę zaktualizowania swojej wiedzy o najnowsze wyniki badań i przekazywania jej dalej. Przyczyni się to do wzrostu jakości wiedzy prezentowanej turystom i lokalnej społeczności. 

Spodziewane efekty projektu to: większa wrażliwość społeczna na tematy związane ze społecznością żydowską, większy krytycyzm uczestników wobec stereotypów i uprzedzeń antyżydowskich, większa świadomość lokalnej historii i szacunek wobec niej, zainteresowanie uczniów językiem hebrajskim, które może pomóc w przełamywaniu barier kulturowych i ich zaangażowaniu w dialog polsko-żydowski, wzbogacenie wiedzy przewodników na temat wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich, a także poszerzenie wiedzy na temat badań prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja

Kierownik projektu: dr Marek Tuszewicki

Koordynatorka zajęć dla społeczności lokalnej i przewodników: dr Monika Stępień

Koordynatorka zajęć dla uczniów: dr Ewa Węgrzyn

Koordynatorka zajęć dla seniorów: dr Alicja Maślak-Maciejewska

Zajęcia dla seniorów startują 12 V 2022. W ich ramach będą odbywać się spacery po Kazimierzu i Krakowie, podczas których uczestnicy zapoznają się z wybranymi zabytkami kultury żydowskiej. 

Zajęcia prowadzone są we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Więcej informacji na stronie: https://utw.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_BKUUmZF8vxmc/6082181/150759675

Zajęcia dla uczniów będą obejmować lektorat współczesnego języka hebrajskiego (poziom A1) oraz zajęcia poświęcone kulturze żydowskiej.

Najbliższe wydarzenia:

Czwartek, 15 września 2022, godz. 11.00
Gdzie hebrajski, a gdzie jidysz? – spacer ulicami Kazimierza w poszukiwaniu napisów w języku jidysz oraz w języku hebrajskim
 
Czy zastanawialiście się kiedyś, spacerując urokliwymi uliczkami Kazimierza, co oznaczają słowa zapisane hebrajskim alfabetem na fasadach i we wnętrzach zabytkowych budynków oraz na ścianach domów mieszkalnych? Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jakie kryją informacje, jakie wiążą się z nimi historie oraz czym różni się język hebrajski od języka jidysz, serdecznie zapraszamy na wyjątkowy spacer po dzielnicy żydowskiej, podczas którego wspólnie odszukamy, przetłumaczymy i objaśnimy obecne w przestrzeni publicznej napisy.
 
Spacer poprowadzi dr Ewa Węgrzyn – przewodniczka po Krakowie, doświadczona lektorka języka hebrajskiego, adiunktka w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ.
 
Start spaceru: ul. Szeroka 2
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: monika1.stepien@uj.edu.pl BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
Wydarzenie w języku polskim.
 

W ramach zajęć dla przewodników odbędą się wykłady oraz specjalistyczne wizyty studyjne w zabytkach kultury żydowskiej w Krakowie (cmentarze Remu i przy ul. Miodowej, teren getta, synagogi, domy modlitwy, ekspozycje i kolekcje judaików w muzeach krakowskich, przestrzeń dzielnicy żydowskiej), prowadzone przez specjalistów badających dany temat lub zatrudnionych w danej instytucji.

Regulamin projektu „Spotkania z kulturą żydowską”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprowadzanie po Kazimierzu (19 V 2022), fot. E. Węgrzyn