Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Instytut Judaistyki realizuje projekt „Spotkania z kulturą żydowską” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł „Popularyzacja nauki i promocja sportu” (2021). W ramach programu odbędą się zajęcia edukacyjne dla kilku grup: uczniów, społeczności lokalnej, seniorów, przewodników miejskich.

Celem projektu jest popularyzacja badań dotyczących historii, kultury i dziedzictwa Żydów polskich, w szczególności krakowskich, poprzez realizację zajęć dla ok. 400 bezpośrednich uczestników projektu w terminie do 30 września 2023. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do kilku grup: seniorów, młodzieży szkolnej, zarówno tej, która uczy się na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, jak i mieszkającej w małych ośrodkach, nieposiadających zaplecza akademckiego. Część spotkań skierowana będzie do lokalnej społeczności i do przewodników miejskich, którzy dzięki spacerom tematycznym z ekspertami, będą mieli szansę zaktualizowania swojej wiedzy o najnowsze wyniki badań i przekazywania jej dalej. Przyczyni się to do wzrostu jakości wiedzy prezentowanej turystom i lokalnej społeczności. 

Spodziewane efekty projektu to: większa wrażliwość społeczna na tematy związane ze społecznością żydowską, większy krytycyzm uczestników wobec stereotypów i uprzedzeń antyżydowskich, większa świadomość lokalnej historii i szacunek wobec niej, zainteresowanie uczniów językiem hebrajskim, które może pomóc w przełamywaniu barier kulturowych i ich zaangażowaniu w dialog polsko-żydowski, wzbogacenie wiedzy przewodników na temat wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich, a także poszerzenie wiedzy na temat badań prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja

Kierownik projektu: dr Marek Tuszewicki

Koordynatorka zajęć dla społeczności lokalnej i przewodników: dr Monika Stępień

Koordynatorka zajęć dla uczniów: dr Ewa Węgrzyn

Koordynatorka zajęć dla seniorów: dr Alicja Maślak-Maciejewska

Zajęcia dla seniorów startują 12 V 2022. W ich ramach będą odbywać się spacery po Kazimierzu i Krakowie, podczas których uczestnicy zapoznają się z wybranymi zabytkami kultury żydowskiej. 

Zajęcia prowadzone są we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Więcej informacji na stronie: https://utw.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_BKUUmZF8vxmc/6082181/150759675

Zajęcia dla uczniów będą obejmować lektorat współczesnego języka hebrajskiego (poziom A1) oraz zajęcia poświęcone kulturze żydowskiej.

Najbliższe wydarzenia:

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Poniedziałek, 21.11.2022, godz. 10.00-12.15

Spacer tematyczny: Po drugiej stronie ulicy Krakowskiej – żydowskie miejsca w chrześcijańskiej części Kazimierza  

Większość miejsc związanych z historią i kulturą Żydów krakowskich mieści się na Kazimierzu, w sercu dzielnicy żydowskiej, pomiędzy ulicami Szeroką, Józefa i Miodową. Część z nich jednak zlokalizowano w tzw. chrześcijańskiej części Kazimierza. Zapraszamy do ich wspólnego odkrywania podczas spaceru tematycznego. Sprawdzimy – między innymi – gdzie uczyły się ortodoksyjne żydowskie dziewczęta, gdzie mieściła się niegdyś siedziba krakowskiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej i gdzie znajdował się żydowski dom dziecka. 

Spacer poprowadzi dr Ewa Węgrzyn – przewodniczka po Krakowie, doświadczona lektorka języka hebrajskiego, adiunktka w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ.  

Start spaceru: ul. Miodowa 24 (pod synagogą Tempel) 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy drogą mailową: monika1.stepien@uj.edu.pl 

Wydarzenie w języku polskim.  

Spacer jest częścią projektu: „Spotkania z kulturą żydowską”. 

Organizator: Instytut Judaistyki UJ  

Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja  

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki  

W ramach zajęć dla przewodników odbędą się wykłady oraz specjalistyczne wizyty studyjne w zabytkach kultury żydowskiej w Krakowie (cmentarze Remu i przy ul. Miodowej, teren getta, synagogi, domy modlitwy, ekspozycje i kolekcje judaików w muzeach krakowskich, przestrzeń dzielnicy żydowskiej), prowadzone przez specjalistów badających dany temat lub zatrudnionych w danej instytucji.

Informacje o naborze na szkolenie dla przewodników odbywające się w dniach 14.11-18.11.2022 dostępne TUTAJ.

Regulamin projektu „Spotkania z kulturą żydowską”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprowadzanie po Kazimierzu (19 V 2022), fot. E. Węgrzyn