Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Instytut Judaistyki

 

 1. Żydzi polscy w oczach historyków – nowe perspektywy. Konferencja naukowa w 100. rocznicę urodzin prof. Józefa A. Gierowskiego i 10-lecie Instytutu Judaistyki UJ (online, 22-23 XI 2022)
 2. Konferencja Kobieta żydowska. Nowe badania i perspektywy badawcze (online), współorganizowana m.in. z PTSŻ (26-28 IV 2021)
 3. Symposium on Swedish Synagogue Architecture (1795-1870) and the Cultural Milieu of the Early Jewish Immigrants to Sweden (online) współorganizowana z Lund University I University of Potsdam (19 IV 2021)
 4. 30 years of the renewal of Polish-Israeli relations (online), współorganizowana z Instytutem Polskim w Tel Awiwie. (27 X 2020)
 5. Jews in Galicia, 2nd International Conference, Kraków, współorganizowana z Żydowskim Muzeum Galicja. (10-12 IX 2019)
 6. Wieś w literaturze jidysz. Seminarium Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych przy współpracy Instytutu Judaistyki, Kraków (18 XI 2018).
 7. Jewish Regions in the Early Modern Central and Eastern Europe, współorganizowana z Niemieckim Instytutem Historycznym, Warszawa (6-7 XI 2018)
 8. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich współorganizowana z Instytutem Judaistyki, Kraków (26-28 IX 2018).
 9. The XIth Congress of European Association of Jewish Studies (15-19 VII 2018)
 10. The 6th Polish - Israeli Young Scholars Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Zichron Jakow (Izrael), czerwiec 2018.
 11. Social and Political Dynamics in Israel. Jewish State 70 Years after the Declaration of Independenceorganizowana przez Instytut Judaistyki, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz European Association for Israel Studies, Kraków (7-9 V 2018).
 12. 2nd Polish-Ukrainian Workshops For Young Scholars: History And Heritage Of The Eastern-European Jewry With A Focus On Galicia (12-14 XII 2017)
 13. Jewish Studies and Jewish Theology, 2nd Polish-German Conference for Young Scholars in Jewish History, Religion and Culture, Jagiellonian University in Kraków, (8-12 XI 2017).
 14. Analysing Jewish Europe Today: perspectives from a new generation, współorganizowana m.in. z Muzeum Żydów Polskich POLIN (23-25 X 2017)
 15. R. Kalonymos Shapira: New Directions in Sholarship, współorganizowana m.in. z Muzeum Żydów Polskich POLIN, Warszawa (26-29 VI 2017)
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w Galicji / Jews in Galicia ”, Boguchwała–Rzeszów (8–9 VI 2017)

 17. III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Krakowska Konferencja Judaistyczna „Żydzi polscy na przestrzeni wieków”, Kraków (24-25 IV 2017).
 18. Polsko-Ukraińskie Warsztaty Dla Młodych Naukowców: Problemy Metodologiczne Studiów Żydowskich, we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim, (11-13 XII 2016)
 19. Znani, nieznani. Krakowscy Żydzi na przestrzeni wieków, Kraków (6-7 XII 2016).
 20. Żydzi polscy w oczach historyków. Konferencja dedykowana pamięci prof. J. A. Gierowskiego w 10. rocznicę Jego śmierci, Kraków  (23-24 XI 2016)
 21. XI Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo: Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu, 29-30 września 2016 Lublin, współorganizowana m.in. z KUL
 22. Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej: nowe źródła, nowe interpretacje, seminarium współorganizowane z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich i Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych, Kraków (26 IX 2016).
 23. The 5th Polish - Israeli Young Scholars Workshop on the History and Culture of Polish Jews, POLIN Museum, 27 - 29 czerwca 2016
 24. X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo (28-29 IX 2015).

 25. Żydowskie bractwa, stowarzyszenia, cechy i związki działające na terenie Krakowa na przestrzeni wieków, 27-28 X 2014

 26. Żydzi krakowscy 1795-1918. Historia – kultura – dziedzictwo i źródła (26-27 XI 2013)

 27. "Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) - His Life, Thought and Activities" (3-4 X 2012)

 1. „200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie" (26 X 2004 r.)

 2.  „700 Years of Jewish Presence in Cracow" (26-28 IX 2005 r.)

 3.  „Dzieje kultury jidysz w krajach komunistycznych po II wojnie światowej" (6-9 XI 2006 r.)

 4.  „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć" (Szczekociny, 23 IX 2007 r.)

 5. międzynarodowe IV Sympozjum Naukowe "Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu" (16-17 IX 2009 r.)

 6.  „Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce" (Śródborów, 6-8 XI 2009 r.)

 7. "Roots & Routes – Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi" (23-24 IV 2010 r.)

 8. „Synagoga Tempel oraz środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)" (10 V 2010 r.)

 9. warsztaty dla młodych naukowców z Polski i Izraela dotyczące kultury Żydów polskich (2-7 VII 2010 r.)

 10. sympozjum „Antysemityzm, Holokaust i Auschwitz w badaniach społecznych" (9 IX 2010 r.)

 11.  „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny i perspektywy" (7-8 XI 2011 r.).

 1.  „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej" (Kraków, 22-26 IX 1986)

 2.  „Bibliografia polskich judaików" (5-7 VII 1988)

 3. „Żydzi polscy do roku 1939 w historiografii polskiej i światowej – stan badań i potrzeby" (10-13 IX 1990)

 4. „Future of Auschwitz" (6-9 IV 1992)

 5. „Prof. Mojżesz Schorr" (16 XI 1993)

 6. „Wymiary obecności żydowskiej Kazimierz – Polska – Europa (z problemów pluralizmu)" (25-26 XI 1993)

 7.  „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach w Polsce" Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współorganizowana przez MZHiKŻP (I edycja, 21-23 XI 1995 r.)

 8. „Profesor Chone Shmeruk. Człowiek i dzieło" (2 IV 1998 r.)

 9. „Ashkenaz: Theory and Nation" (26-29 V 1998 r.)

 10.  „The Protection of Religious Minorities: Religious Freedom and Human Rights in Post-Communist Europe" ( 1998 r.)

 11. „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach w Polsce" Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współorganizowana przez MZHiKŻP (II edycja, 24-26 XI 1998)

 12.  „Jewish Spirituality in Poland – The Conference in Memory of Professor Chone Shmeruk" (26-28 IV 1999 r.)