Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie  http://irk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki.

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

Studiuj judaistykę

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata uzyskanego na dowolnym kierunku.

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent uzyskuje stopień licencjata judaistyki.

Tura 2 rekrutacji: 16.07.2021, 14:00 – 12.09.2021, 23:59

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_21/programme/judais_s1s_P/?from=field:judais

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów obejmuje m.in. historię i kulturę Żydów, historię antysemityzmu i problematykę Holokaustu, wiedzę o tematyce żydowskiej w filmie i teatrze, naukę języka hebrajskiego i jidysz. Student otrzymuje możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia w zakresie judaistyki, jak też uzupełnienia o wątki żydowskie innych studiów humanistycznych lub społecznych. Dyplom magistra judaistyki to świadectwo pogłębionej znajomości dziejów i kultury Żydów polskich.

Do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Absolwent uzyskuje stopień magistra judaistyki.

Tura 2 rekrutacji: 23.07.2021, 15:30 – 05.09.2021, 23:59

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_21/programme/judais_s2s_P/?from=field:judais

Szkoła doktorska nauk humanistycznych

Istnieje możliwość realizowania w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych projektów z zakresu judaistyki. Serdecznie zachęcamy do ubiegania się o stypendium Wydziału Historycznego UJ:

https://human.phd.uj.edu.pl/rekrutacja