Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CORPUS EPITAPHIORUM HEBRAICORUM POLONIAE

1. Stary cmentarz żydowski w Krakowie – ReMO

Fotografia cmentarza żydowskiego w Krakowie

Stary cmentarz żydowski w Krakowie, zwany potocznie cmentarzem Remu, należy do najważniejszych cmentarzy żydowskich w Europie. Został założony w 1551 roku i pełnił swoją rolę do połowy XIX wieku, choć oficjalnie został zamknięty w końcu XVIII wieku. Zachował się na nim największy w Polsce zespół zabytkowych nagrobków z XVI i XVII wieku. Jego znaczenie podkreśla fakt, że pochowane były na nim osoby, których znaczenie daleko wybiegało poza granice Rzeczypospolitej, stąd do dzisiaj odwiedzany jest przez gości z całego świata.

Projekt zakładał wykonanie inwentaryzacji cmentarza. W jej ramach przygotowano dokumentację fotograficzną poszczególnych nagrobków. Wykorzystano także fotografie wykonane jeszcze w XX wieku. Wykonano kopie inskrypcji, ich tłumaczenia wraz z objaśnieniami. Obok zwięzłego opisu nagrobka znalazły się informacje o nazwie materiału, z jakiego został wykonany oraz wymiary nagrobka.

Ze względu na fakt, że głównym celem projektu było przede wszystkim zebranie  hebrajskich inskrypcji, wykonano ich szczegółowe opisy, uwzględniające wszystkie niuanse hebrajskiego tekstu. Opisano jego sposób wykonania i rozmieszczenia na nagrobku. Uwzględniono znajdujące się akrostychy, chronogramy czy anagramy.

Cała dokumentacja została umieszczona na stronach Salomon Ludwig Steinheim-Institut w Niemczech, który posiada najważniejszy epigraficzny portal hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Europie: http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat. Bazy danych portalu służące inwentaryzacji, dokumentacji, edycji i prezentacji epigraficznych zasobów, dostępne online, obejmują obecnie materiały z 200 cmentarzy żydowskich w Europie (37998 nagrobków i 77 466 zdjęć). Dokumentacja cmentarza krakowskiego rozpoczyna edycję hebrajskich inskrypcji nagrobnych z terenów Polski, będąc szóstym państwem, którego materiały z żydowskich cmentarzy również będą dostępne online.

Umieszczony na początku lew stał symbolem prac inwentaryzacyjnych w Krakowie. Jest to bez wątpienia średniowieczny lew a został znaleziony na cmentarzu, który został założony w połowie XVI wieku. Nie udało się do tej pory odszukać podobnego znajdującego się na ziemiach polskich.

2. Cmentarze w przygotowaniu

Ryglice

Cmentarz żydowski w Ryglicach

 

Projekt jest realizowany przez dra hab. L. Hońdo

ROTHSCHILD FOUNDATION HANADIV EUROPE (Grant No 012/19).