Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Our Faculty

Dr hab. Michał Galas, Prof. UJ is the head of the Department of History of Judaism and Jewish Literatures and also directs the Marcell and Maria Roth Center for the Research on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations at the Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University (Krakow, Poland). He served as the director of the Institute of Jewish Studies between 2016-2020; from 2010-2018 he was the president of the Polish Association for Jewish Studies; and in 2014-2018 served as the treasurer of the European Association for Jewish Studies. He was a Fulbright Fellow at the University of Brandeis (2002/2003) and a Visiting Professor at the University of Rochester NY (2006, 2013) and Tel Aviv University (2012). He is the author and editor of many studies related to religious history of Jews in Poland and modern Judaism, among others: Rabbi Marcus Jastrow and His Vision of the Reform of Judaism: A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, Boston: Academic Studies Press, 2013; Jews in Kraków. Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 23, edited by Michał Galas and Antony Polonsky, Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization, 2011, 2016; Z dziejów i kultury Żydów w Galicji, edited by Michał Galas, Wacław Wierzbieniec, Rzeszów 2018; Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy, edited by, Michał Galas, Mirosław Skrzypczyk, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy, 2018; A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspective, edited by Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Krakow, 2015. He was also a member of the Editorial Board of The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New Heaven – London: Yale University Press 2008.

Dr Edyta Gawron is a historian specializing in the contemporary history of the Jews, especially in Poland and the European Diaspora. She studied History, Central and Eastern European Studies, and American Studies at Jagiellonian University. She received her PhD in 2005 from the Institute of History (Jagiellonian University). After her post-doctoral scholarship at Yad Vashem (International Institute for Holocaust Research in Jerusalem, 2006/2007), she received several international scholarships including participation in US Department of State International Visitor Leadership Program (Washington, Chicago, New York, 2008) and the United States Holocaust Memorial Museum’s summer academic program (2019). She has also been the recipient of Erasmus+ scholarships at the Charles University in Prague (program KA103; 2018) and at the University of Haifa (program KA107; 2017, 2019). In the years 2009-2017 Dr Gawron served as director of the Centre for the Study on the History and Culture of Krakow's Jews (unit of Jagiellonian University, the Faculty of History). Since 2007 she has also been a coordinator of the Erasmus Program in the Institute of Jewish Studies, and since 2014 – at the Faculty of History. Dr Gawron has designed and led multiple courses in English within several faculties of Jagiellonian University as well as within some external international programs (including USAC programs at the University of Economics in Krakow). After eight years of her membership of the EHRI Advisory Board (EHRI: 2011-2014, EHRI2: 2015-2019) Dr Gawron is now a Chairperson of the Academic Advisory Board for the European Holocaust Research Infrastructure, the largest European project devoted to Holocaust Studies. She is also a member of the Advisory Board of “European Holocaust Studies” (a periodical published by Leibniz Institute for Contemporary History – Institut für Zeitgeschichte, IfZ, Center for Holocaust Studies & Wallstein Publishing House) and “Eastern European Holocaust Studies” (Interdisciplinary Journal of the Babyn Yar Holocaust Memorial Center & De Gruyter Publishing House). Dr Gawron is a member of the Commission on the History and the Culture of the Jews of the Polish Academy of Arts and Sciences (since 2008), Polish Association of Jewish Studies (since 2010), European Association for Jewish Studies (since 2018), Association for Jewish Studies (since 2015) and Women in International Security Poland (since 2018). She has been a founding member of Alef Foundation for the Promotion of Jewish Studies and served as a member of its Management Board (2015-2021). Since 2011 Edyta Gawron has been a president of the Management Board of Galicia Jewish Heritage Institute Foundation (Galicia Jewish Museum in Krakow). She is also an active expert of the European Commission (since 2013). Dr Gawron has worked as a curator, co-curator and consultant of the exhibitions on history – among others – the permanent exhibition in Schindler’s Factory, Museum of Krakow (Krakow under Nazi Occupation 1939-1945). Since 2021 she has been consulting on a new museum project in Krakow – the Museum & Memorial Site of KL Plaszow (as a member of its Advisory Board). Her current research is focused on social history of the Jews in Krakow, with particular interest in Holocaust and post-Holocaust times. Currently she is the co-author and co-editor of the collective project – the comprehensive history of Jews in Krakow (forthcoming, by Wydawnictwo Literackie). She is one of the co-authors of “The Encyclopedia of Krakow” and “The Polish Bibliographical Dictionary” (contribution to volumes XLIII, XLVI, XLVIII). Dr Gawron consults and reviews publications on contemporary Polish Jewish history, cooperating with the publishers such as Wydawnictwo Literackie, Yad Vashem and Jewish Historical Institute (ŻIH).

Dr hab. Stefan Gąsiorowski, Prof. UJ is an employee of the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University and the Institute of History of the Polish Academy of Sciences. His research interests include the history and culture of Jews and Karaites, biography, and bibliography. His research projects include a biography of Michał Borwicz (1911-1987), the history of Karaites in Latvia in the 18th-20th centuries, Christian-Jewish relations in Kazimierz near Krakow in the 16th-18th centuries. Most important works: Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku [Christians and Jews in Żółkiew in the 17th and 18th centuries], Krakow 2001; Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku [Karaites in the Crown and Lithuania in the 15th-18th centuries] (1st edition Krakow-Budapest 2008; 2nd edition Krakow-Budapest-Syracuse 2020), together with Wojciech Krawczuk: Collegium Kazimierzowskie. On the Boundry Between Two Worlds, edited by Andrzej Chwalba, Krakow 2015; English version: Krakow 2017. Co-author: Bibliografia historii polskiej [Bibliography of Polish history] for the years 1991-2017 (Wrocław-Warsaw-Krakow 1994-2020). Editor: Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne [Jewish studies in Poland – the past, present state, perspectives. Selective study], Krakow 2014, Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego [Doctor Zbigniew Solak (1953-2004) and mutual knowledge of Poland and Lithuania. Life and research issues of a Krakow scientist], Warsaw-Krakow 2014. Grant participant: 1) NPRH 2013/2014, module 1.2. Project title: East European Karaites Documents: Editing of Abraham Firkowicz's manuscripts in the collections of the Russian National Library; 2) NPRH, module 1.1. Project title: Current Bibliography of Polish History, no. 11 H 11 003980, completion of works in 2017; 3) Polish Judaic Bibliography on-line, funding from the Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe grant, completion of work in 2017. 4) NPRH 11H18037386, database, current bibliography of Polish history. Grant manager: NPRH 11H18036986, Bibliography of the history of Poland in the 19th and 20th centuries. Vol. III: 1865-1918. Magazines, daily papers, calendars. Vol. 4: Emigration and the Polish Diaspora. Treasurer of the Polish Society for Jewish Studies, editor-in-chief of the journal Studia Judaica. Half-year, academic supervisor of the periodical Judaista [Students’ scientific journal]. Chairman of the Council of the Institute of Jewish Studies in 2017-2020.

Dr hab. Leszek Hońdo is the head of the Department of Jewish Culture at the Institute of Jewish Studies. His research interests include the culture of Polish Jews, Jewish cemeteries in Poland (focusing on Hebrew epigraphy), Jewish thought in German-speaking territories, and the origins of Zionism. He is the author of numerous publications, including: Stary żydowski cmentarz w Krakowie, Krakow 1999; Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie, Krakow 2000; Żydowski cmentarz w Tarnowie, Krakow 2001; Nowy cmentarz żydowski w Krakowie, Krakow 2006; Krakowski memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Krakow 2010; Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce, Krakow 2014 and Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942, Krakow 2021.

Dr hab. Anna Jakimyszyn-Gadocha is a historian and a specialist in Judaic studies, vice director for Students Affairs at the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University in Krakow (2012-2016). She is the author of the following books: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny (Krakow-Budapeszt 2008), Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie (Krakow-Budapeszt 2012), Słownik jidysz-angielsko-polski / Yiddish-English-Polish Dictionary (Krakow 2016), W trosce o zdrowie żydowskiej społeczności Lwowa (1918–1939) (Krakow-Budapeszt-Syrakuzy 2021) and numerous articles. She translated Statut krakowskiej gminy żydowskiej z 1595 roku i jego uzupełnienia (Krakow 2005). She is the co-editor (together with M. Tuszewicki) of דפולין  ממרא Mamre de-Polin. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Dąbrowie, Krakow-Budapeszt-Syrakuzy 2021, and of the Polish edition of Memoirs of Glickl of Hammeln (Glikl. Siedem ksiąg. Pamiętniki z lat 1691-1719, transl. Anna Rutkowski, Warszawa 2021). Her work focuses on the history of Polish Jewish communities, history of Jewish books and ethnography. A member of Polish Association for Yiddish Studies, Polish Association for Jewish Studies, the Commission of History and Culture of Jews at the Polish Academy of Arts and Sciences and a secretary of the journal “Scripta Judaica Cracoviensia. Studies in Jewish History, Culture and Religion”. 

Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk is the Director of the Institute of Jewish Studies, and head of the Department of Jewish History; his research is focused on history of modern Poland (16th – 18th century), Polish-Jewish relations in early modern times, the legal status of Jews in the 17th and 18th centuries, and the process of apostasy during this period. He is the author of numerous publications, including the following books: Rodziłem się Żydem... Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Krakow 2015; Żydzi w dobrach prywatnych. W świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVIII, Krakow 2002; Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w II połowie XVII wieku, Warszawa 1994. Adam Kaźmierczyk is also the editor of analyses of source texts, e.g. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, vol. 1, Lata 1674-1683, vol. 2, Lata 1684-1696 (Krakow 1995, 2009), Żydzi polscy 1648-1772. Źródła, Krakow 2001. Together with Prof. Jakub Goldberg, he prepared a study on documents concerning the functioning of the Council of Four Lands – Sejm Czterech Ziem. Źródła. Warszawa 2011. He also (together with Dr Przemysław Zarubin) published results of the project financed by the National Program for the Development of Humanities: Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek): źródła, Krakow 2019.

Karolina Koprowska is an Assistant Professor at the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University. She is currently developing the research project “Birthplace as a Critical Category of Cultural Studies: Migrations – Identity – Memory.” She is the author of the book Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków [Bystanders? The Holocaust experience in the accounts of peasant witnesses], Krakow, 2018 and Miejsce urodzenia jako uwikłanie. Projekty tożsamościowe w literaturze polskiej i żydowskiej, Warszawa 2024. She has also published in “Teksty Drugie”, “Wielogłos”, “Ruch Literacki”, and “Kwartalnik Historii Żydów (Jewish History Quarterly)”. She was a recipient of the Polish Diamond Scholarship for graduate students (2016-2020) and in 2019, she received a Scholarship from the Ministry of Science and Higher Education in Poland for the best young scholars. She has studied Yiddish language and culture at Yiddish summer programs in Warsaw, Vilnius, Tel Aviv, and New York. She also attended the GEOP doctoral seminar devoted to the history and culture of Polish Jews at POLIN Museum in Warsaw, and the International Forum of Young Scholars on East European Jewry in New York. Since 2019, she has belonged to the board of Polish Association for Yiddish Studies. Her scientific interests include the representations of the Holocaust experience in Jewish and Polish literature, the culture and history of Polish Jews, Yiddish literature, as well as witness/bystander studies, the spatial turn in the new humanities, memory studies, and affect theory.

Sapir Librowski-Sher is a Hebrew teacher and social activist, she was born in Israel. She graduated from her BA studies in Psychology and Sociology from the Tel Aviv-Yaffo Academic College and received an MA in Gender Studies with a specialization in Social Activism from the Bar-Ilan University. In Poland, she studied Polish language and culture at the University of Warsaw on the basis of a scholarship from the National Agency for Academic Exchange (NAWA). She has also participated in a number of Jewish language and culture courses: in Israel - The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program (Tel Aviv University) and "Beit Shalom Alechem"; and in Poland at University of Warsaw and the Center for Yiddish Culture (CKJ). In Israel, she has been involved in social activities and cultural projects: she worked as a spokeswoman for the chairwoman of the Commission for the Status of Women and Gender Equality and was politically involved. She has also worked in various NGOs including “Bishvil Hahayim”, “Zikaron Basalon”, “Mena Leaders for Change”, “Bizchutam”, “Jewish Soul”, “Israel Hofshit” and “Amcha”, and dealt with suicide prevention, promoting secular Judaism and commemorating the Holocaust. In Poland, she has been involved in educational and social projects related to Polish-Israeli and Polish-Jewish dialogue, cooperating with the POLIN Museum of the History of Polish Jews and other initiatives. Ms. Librowski-Sher has taught Hebrew as a foreign language to both individuals and groups, and prepared Israeli pupils for their high school matriculation exams.

Dr hab. Michał Marciak, Prof. UJ received his PhD from Leiden University in 2012. He holds an MA in History (majoring in Jewish Studies) from the Jagiellonian University in Krakow (2007), an MA in Theology (majoring in Biblical Studies) from the Pontifical Academy of Theology in Krakow (2007), and a postgraduate degree in GIS from the AGH University of Science and Technology (2017). After completing his habiliation in 2019, he was appointed Associate Professor at Jagiellonian University in 2021. Professor Marciak has gained archaeological experience in southeastern Turkey (2014), and Kurdish Iraq (2016, 2018, 2021). He has spoken at important international conferences (e.g. 23rd LIMES Congress in 2015 and International Meeting of the Society of Biblical Literature in 2017) and has been a visiting scholar at a number of foreign universities (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg and Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany; Hebrew University of Jerusalem, Israel; Indiana University-Bloomington, USA; Leiden University, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, the Netherlands; École biblique et archéologique française de Jérusalem). His portfolio includes research grants and scholarships from both Polish and international research institutions (Deutscher Akademischer Austausch Dienst; European Commission: Erasmus Mundus and Erasmus+; Fritz Thyssen Stiftung; Marinus de Jonge Fonds; Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; Rothschild Foundation Europe; Foundation for Polish Science (the START program); The Brzezie Lanckoronski Foundation; Ministry of Education and Science (for the ERC-2020-COG Step 2 qualification); National Science Centre (Preludium 1, Preludium 2, Sonata 8, Harmonia 9, Uwertura 2, Sonata BIS 10). Chairman of the Scientific Council of the Institute of Jewish Studies, JU (2020-2024), Chairman of the Revision Committee of the Polish Association of Jewish Studies (2018-2022), Member of the Expert Panels of the National Science Centre in Poland (2020-2022). His research focuses on the ancient history of Israel and the Near East in the Hellenistic and Roman periods and is marked by the interdisciplinary use of GIS, fieldwork, and remote sensing.

Dr Alicja Maślak-Maciejewska is an Assistant Professor in the Department of Jewish History. She received her PhD in 2015 on the basis of her dissertation on the Krakow progressive synagogue in the 19th century. Her academic interests include the history of Jews in the 19th century, especially in Habsburg Galicia, history of Jews in Krakow, moderate religious reform (progressive Judaism), modernization in the religious and social life of Jewries in Central Eastern-Europe and Jewish Education in the 19th century. She is currently conducting the research project: “’Mosaic religion’ as a school subject in Galicia – teachers, textbooks, instruction” financed by the National Science Centre (Poland). She is also participating in several research projects devoted to: legal acts pertinent to Polish Jewry in the years 1772-1939 (founded by NPRH, 2022-2027), the Jewish Self-Government in Poland (NCN, 2022-2025), the economic activity of Krakow Jews in the 19th century (NCN, 2018-2023), Jewish autobiographies from Poland (http://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl/), where is she preparing a Polish edition of Paulina Wengeroff’s Memoirs. She has authored books on Tempel in Krakow (Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX stuleciu. Studium społeczno-religijne, Krakow 2018), on the progressive preacher Szymon Dankowicz (Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) – życie i działalność, Krakow 2013)  and a source edition of sermons to Jewish youth (Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji, Warszawa 2021). Her articles have appeared in “Polin. Studies in Polish Jewry”, “Gal-Ed. On the History and Culture of Polish Jewry”, Kwartalnik Historii Żydów/Jewish History Quarterly (ŻIH), Scripta Judaica Cracoviensia, Studia Judaica. She has also received research grants from the Fulbright Foundation, DAAD, Tel Aviv University, GEOP Polin, and the Polish Ministry of Education and Science. In 2022 she became a member of the editorial board of the Studia Judaica journal. Since 2017 she has been the Head of the Center for the Study on the History and Culture of Krakow’s Jews and the secretary of the Polish Association for Jewish Studies from 2018. 

Dr hab. Magdalena Ruta, Prof. UJ is an Associate Professor at the Department of History of Judaism and Jewish Literatures. She is the author of the books: Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu (2003) and Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie (2012); English version: Without Jews? Yiddish Literature in the Peolple’s Republic of Poland on the Holocaust, Poland and Communism (2017), and many papers on Yiddish literature, as well as numerous translations. She is the editor and translator of the anthology of poetry entitled Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce / Nisht oyf di taykhn fun Bovl. Antologye fun der yidisher poezye in nokhmilkhomedikn Poyln, Krakow 2012, and the editor of the anthology of Yiddish literature Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949), Łódź 2018. She has also edited the following publications: Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, Krakow-Budapeszt 2008; and (along with Elvira Groezinger) Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era, Wiesbaden 2008. She has also translated from Yiddish the short stories of Yosif Burg, Okruchy (2001), the trilogy of Chava Rosenfarb Drzewo życia (along with Joanną Lisek, Marek Tuszewicki and Natalia Krynicka; 2015–2017), the novel of Oyzer Warszawski Szmuglerzy (along with Monika Adamczyk-Garbowska; 2018), the novel of Moyshe Shklar Gdy ziemia płonęła (2019), the novels of Chava Rosenfarb Między miasteczkiem i Łodzią, and Bociany. Opowieść o sztetlu (both along with Joanna Lisek and Inka Stempin; 2022), as well as Yitskhok Leybush Peretz Moje wspomnienia (2022). Her research interests focus on Yiddish literature, its relations with Polish literature, Soviet labor camp memoirs in Yiddish, as well as on the translation and promotion of texts by Jewish authors. 

Dr Monika Stępień holds a PhD in History from the Jagiellonian University. Her dissertation, entitled Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej [The City Recounted. The Image of Post-War Krakow in Selected Works of Jewish Literature], was awarded 1st Honorable Mention in the 6th edition of the Majer Bałaban Contest held by Warsaw’s Jewish Historical Institute for the best MA and Doctoral theses on the subjects of Jews and Israel. She authored the book Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego (Krakow-Budapeszt-Syrakuzy 2018), nominated for the "Polityka" Historical Award. Dr Stępień’s work has been published in "Polin. Studies in Polish Jewry," "Scripta Judaica Cracoviensia", "Kwartalnik Historii Żydów (Jewish History Quarterly)” and “GAL-ED. On the History and Culture of Polish Jewry”. She co-authored the book, "We Were, We Are, We Will Be. The Jewish Community of Krakow after 1945" (Krakow 2015). For two years (2016-2018), Dr Stępień worked as a postdoctoral researcher in the Department of Hebrew Studies (University of Warsaw), where she conducted the research project “Warsaw, Łódź, Krakow – Post-War Polish Cities as Depicted in Jewish Personal Accounts,” financed by the National Science Centre (Poland). Currently at the Institute of Jewish Studies, she is conducting the research project: “Two Decades Passed Over in Silence. Polish Jews in the 1970s and 1980s” financed by the National Science Centre (Poland). She is a member of the Polish Association for Jewish Studies. For twelve years (2008-2020) she worked at the Galicia Jewish Museum in Krakow. She is the author and co-author of numerous educational and cultural programs, the editor of popular scientific publications, the author of lectures and workshops for different audiences and a member of curatorial collectives.

Dr Magda Sara Szwabowicz is a Hebraist, literary scholar, and translator. The main focus of academic interest is Hebrew culture and literature in the Jewish, mostly European, diaspora in the 19th and 20th century. She specializes in Hebrew press and literature in interwar Poland. Dr Szwabowicz currently holds the position of Assistant Professor at the Department of the History of Judaism and Jewish Literatures at the Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University. She also teaches Modern Hebrew at The School of Eastern Languages (University of Warsaw). Dr Szwabowicz graduated from Hebrew Studies at the University of Warsaw, and completed supplementary studies in Hebrew literature at Tel Aviv University. She wrote her PhD on “Hebrew literary periodicals as a representation of Hebrew literary life in interwar Poland” (under the supervision of Prof. Shoshana Ronen) at the University of Warsaw and Tel Aviv University. In 2018 she received her PhD (summa cum laude) in Literary Studies from the Faculty of Oriental Studies (University of Warsaw). In the same year, Dr Szwabowicz’s PhD dissertation was awarded with the 1st prize in the 8th edition of the Majer Bałaban Contest held by Warsaw’s Jewish Historical Institute (2018). She has received scholarships and fellowships from the Israeli Ministry of Foreign Affairs, The Institute for the History of Polish Jewry of Tel Aviv University and Paideia - the European Institute for Jewish Studies in Sweden. She has conducted research in Israeli libraries and archives as a part of the research project entitled "Hebrew literary periodicals as a representation of Jewish literary life in interwar Poland" financed by the grant of National Science Centre “PRELUDIUM 4” (2103-2017).  In 2011 Dr Szwabowicz founded and served as editor in chief of “Ktav-Et” - An Academic On-line Journal for Young Researchers in Jewish Studies (2011-2013). She has published various articles on Hebrew literary activities and Hebrew literature in interwar Poland and contributed biographical entries on Hebrew writers for “The Polish Bibliographical Dictionary”. She has edited and/or translated Hebrew literary articles, Hebrew personal documents and testimonies, Hebrew prayer books, and a Hebrew handbook for self instruction. She reviews articles on Modern Hebrew Literature and Culture for scientific journals. Dr Szwabowicz has been teaching Modern and Biblical Hebrew since 2008 and has cooperated with many Jewish foundations and organizations in Poland (Ronald S. Lauder Foundation, Beit Warszawa Foundation, The Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland, Hillel, JCC). Since 2019, she has contributed to the organization and taught at the Intensive Summer Hebrew Language Course organized as the cooperation of the Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and the University of Potsdam. For several years she worked for the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw as a translator for the portal Virtual Shtetl (www.sztetl.org.pl/en/). Since 2018 she has been a member of the editorial board of the series of “Sources for the history of Jews in Poland in the 19th and 20th centuries (until 1939)” (Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r.). Since 2021 she has been deputy-chairman of the Alef Foundation for the Promotion of Jewish Studies. In 2021, her book entitled Hebrew literary life in interwar Poland (2019) received the 1st prize in the Prof. J.A. Gierowski and Prof. Shmeruk Awards for the best scientific book publication in the field of Jewish history and culture in Poland (for the years of 2019 and 2020). Her current research interests concern the relations between cultural centers in Poland and Palestine (until 1939), egodocuments of Hebrew writers from Poland and adaptational difficulties in pre-state Yishuv along with the departures of Jewish immigrants from Palestine. Her translation into Polish of S. Y. Agnon’s biography by Prof. Dan Laor is to be published in 2022. 

Dr hab. Maciej Tomal, Prof. UJ is an Associate Professor at the Department of History of Judaism and Jewish Literatures, Jagiellonian University, Krakow. Maciej Tomal’s field of research spans Semitic linguistics, Karaite studies, the history of Hebrew and Judeo-Arabic literature and Hebrew manuscripts. His MPhil thesis, in the field of philosophy, was entitled ‘Creatio ex nihilo and emanation in Isaac Israeli’s philosophy’(1991, Department of Philosophy and History, Jagiellonian University; written under the supervision of Prof. Władysław Stróżewski). Tomal’s PhD dissertation, in the field of Semitic linguistics, was entitled ‘The Judeo-Arabic commentary to the Book of Amos by the Karaite Yefet ben Eli’ (2000, Warsaw University, Oriental Institute; supervisor: Prof. Janusz Danecki). Maciej Tomal’s habilitation work was in the field of Semitic linguistics and was entitled Studies in Neo-Aramaic Tenses (2008, Austeria Krakow-Budapeszt, the Oriental Institute, Warsaw University).

Dr Marek Tuszewicki is a Deputy Director of the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. Much of his research and teaching focuses on language and culture of the Ashkenaz, particularly in their relationship with modernity. In 2014 he received a PhD in History from the Jagiellonian University and a year later published the book Żaba pod językiem (English edition: Frog under the Tongue: Folk Medicine of Ashkenazi Jews, The  Littman Library of Jewish Civilization/Liverpool University Press, trans. Jessica Taylor-Kucia, 2021). He has authored numerous articles devoted to Ashkenazi popular culture, as well as his own book of Yiddish poetry Fun beyde zaytn shpigl (Tel-Oviv 2018). He is currently researching topics related to the folk medicine of Ashkenazi Jews, Jewish autobiographies (Mendele Moykher-Sforim, Shloyme reb Chaims; critical edition, see: http://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl/), Regina Liliental's ethnographic writings compiled by Dr Piotr Grącikowski (critical edition), and old age and aging in the Ashkenazi world – institutional and social aspects.

Dr Ewa Węgrzyn is an Assistant Professor at the Department of Jewish History at the Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University. In 2012 she obtained a PhD in humanities from the Jagiellonian University. Her scientific research is centered around the history of Polish Jews post 1945 and the emigration of Jews from Poland to Israel after World War II. Her academic interests also focus on the history of modern Israel as well as the Hebrew language. She is fluent in Hebrew, as documented by her PTOR certificate (awarded by the Hebrew University of Jerusalem in 2011). Since 2019, she has co-organized an Intensive Summer Hebrew Language Course with the University of Potsdam. Since 2018, she has been the head of the Herzl-Thon Center for Israel Studies and Polish-Israeli Relations in Krakow. In 2018 and 2019 she co-organized and participated in scientific trips to Israel with students of the Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University. In 2018 she was nominated for the Prof. J.A. Gierowski and Prof. Shmeruk Awards for the best academic publication in the field of Jewish history and culture in Poland (for the 2016 and 2017 years). In the 2017-2018 academic year, she received the Rector's Individual Award of the third degree for scientific achievements – a distinction granted by the Vice-Rector of the Jagiellonian University for Personnel Policy, Prof. Jacek Popiel. In 2016 she received an award for exceptional commitment to didactic work for the academic year 2014-2015 – a distinction granted by the Vice-Rector of the Jagiellonian University for Didactics, Prof. Andrzej Mania. Since 2016, she has coordinated the Students’ Association in the Institute of Jewish Studies. She has received numerous domestic and foreign scholarships, for instance, a semester-long stay at the Hebrew University of Jerusalem in 2019 and an eight-month scholarship at the Hebrew University of Jerusalem awarded by the Ministry of Foreign Affairs of Israel. She has organized or co-organized numerous international and national conferences, such as 30 Years of the Renewal of Polish-Israeli Diplomatic Relations, International Congress of the European Association of Jewish Studies (2018), Social and Political Dynamics in Israel, Jewish State 70 Years after the Declaration of Independence (2018). She also co-organized Polish-Israeli doctoral workshops organized by the Jagiellonian University, the University of Wrocław, the Hebrew University of Jerusalem and the University of Tel Aviv. She is a member of the Polish Society of Jewish Studies, the Association of Israel Studies in Israel, and the European Association of Israel Studies.

Dr Przemysław Zarubin obtained his PhD in the humanities from the Jagiellonian University in 2009 with a thesis devoted to the history of Krakow Jews in the Stanislavian period. He also completed postgraduate studies in advertising and public relations at the University of Economics and Computer Science in Krakow (2010-2011). He specializes in the history of Jews in the Old Polish period. His areas of interest include the attitude of noble councils towards Jews, the issue of Jewish conversions, the life of the underclass, Jewish crime, and the history of Krakow Jews (18th-19th centuries). Since 2013 he has worked as a Research Assistant in the Department of Jewish History. He delivers classes in the history of the Middle Ages and modern history. He is the administrator of the scientific database of the "Jewish Land Self-government of the Crown (17th-18th centuries)", a project funded by the National Program for the Development of Humanities. He has also authored entries for the Encyclopedia of Krakow. In 2018-2019 he was the coordinator of the Praxis II student internship program at the Faculty of History of the Jagiellonian University. He has been a member of the PAU Jewish History and Culture Commission since 2021. In 2017-2020, he served as the contractor for the archival Judaic catalogs as part of the YERUSHA PROJECT, Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe Grant, under the leadership of Prof. Marcin Wodziński (University of Wrocław). Since 2019, he has been the head of a grant from the National Science Centre entitled "The Role of Jews in the Economic Life of Krakow and its Surroundings in the Autonomous Period" [NCN, OPUS-16, research project no. 2018/31/B/HS3/03657].