Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty za studia

Zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami opłata za powtarzanie zajęć (koszt jednej godziny w PLN) w starych cyklach studiów (do roku akademickiego 2019/2020 włącznie) wynosi na studiach I stopnia 2,7 zł, natomiast na studiach II stopnia 5,7 zł. Stawki dla studentów zagranicznych wynoszą: na studiach I stopnia 9,99 zł, natomiast na studiach II stopnia 14,28 zł.
 
Dla studiów rozpoczynających się w roku 2020/2021 opłata za powtarzanie zajęć (koszt jednej godziny w PLN) w starych cyklach studiów wynosi na studiach I stopnia 3,5 zł, natomiast na studiach II stopnia 7,9 zł. Stawki dla studentów zagranicznych wynoszą: na studiach I stopnia 9,99 zł, natomiast na studiach II stopnia 14,28 zł.
 
Dla studiów rozpoczynających się w roku 2021/2022 informacja poniżej.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lutego 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne (https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/147135949/zarz_19_2021.pdf/41d89c49-accc-4139-8d60-b0a9e0587160) obowiązywać będą następujące stawki opłat wnoszonych przez studentów zagranicznych podejmujących studia na kierunku judaistyka: 
 

Studia I stopnia (licencjackie) – 24 800 zł  

Studia II stopnia (magisterskie) – 16 800 zł 

Zgodnie z tym samym zarządzeniem opłata za powtarzanie zajęć (koszt jednej godziny w PLN) wyniesie na studiach I stopnia 3,5 zł, natomiast na studiach II stopnia 7,9 zł. Stawki te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i studentów zagranicznych.