Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Staż dla badaczy z Ukrainy

REKRUTACJA DO GRUPY BADACZY Z UKRAINY W ZAKRESIE STUDIÓW ŻYDOWSKICH W INSTYTUCIE JUDAISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Celem rekrutacji jest umożliwienie ukraińskim historykom specjalizującym się w obszarze historii i kultury Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej krótkoterminowej pracy naukowej w Polsce. W drodze konkursu wyłoniona zostanie grupa badaczek i badaczy, którzy przez okres do 6 miesięcy (preferowane 3 lub 6 miesięcy) pracować będą nad projektem w dziedzinie. Osoby wybrane w ramach konkursu otrzymają możliwość wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 1300 GBP brutto/miesięcznie (w przeliczeniu na PLN) na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do ich obowiązków należeć będzie:

  1. przeprowadzenie badań w ramach tematu zaakceptowanego przez Instytut Judaistyki UJ
  2. aktywne uczestnictwo w życiu naukowym jednostki, m.in. przez udział w seminariach i zebraniach.

Podsumowaniem pracy badawczej będą pisemne raporty składane przez uczestników programu w Instytucie Judaistyki.

Kto może aplikować?

Do programu kwalifikować się będą obywatele i obywatelki Ukrainy posiadający co najmniej stopień magistra, mający udokumentowane doświadczenie pracy w instytucjach akademickich bądź muzeach lub archiwach na terytorium Ukrainy, a także doktoranci posiadający stopień magistra afiliowani przy ukraińskich uniwersytetach. Warunkiem finansowania pobytu jest uzyskanie przez osobę wyłonioną w konkursie legalnego pobytu w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów.

Kiedy?

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 grudnia 2022.

Jak?

Zgłoszenia do programu należy przysyłać na adres: instytut.judaistyki@uj.edu.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Judaistyki UJ ul. Józefa 19, p. 25, Kraków 31-056. Decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty można składać w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w oparciu o formularz dostępny na stronie internetowej i zawierać:

  1. CV kandydata,
  2. bibliografię prac naukowych,
  3. list motywacyjny zawierający temat planowanych badań (do 3000 znaków), a także
  4. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu).

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin rekrutacji
docx
Załącznik 1
pdf
Załącznik 2
docx
Formularz zgłoszeniowy