Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na kierunku „Judaistyka” dla seniorów

 

Od roku akademickiego 2017/18 Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi stały kierunek „Judaistyka”. Zajęcia są prowadzone przez pracowników i doktorantów Instytutu Judaistyki. 

Co roku na „Judaistyce” studiuje około 150 seniorów, którzy spotykają się na cotygodniowe wykłady, a ponadto uczestniczą w licznych zajęciach fakultatywnych (dodatkowe warsztaty, wycieczki, spacery po Kazimierzu i Krakowie, wizyty w muzeach, nauka podstaw języków jidysz i hebrajskiego).

Wykłady są podzielone na kilka bloków - dotyczący historii, kultury, literatury i judaizmu. Program jest tak ułożony, by słuchacze zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kultury żydowskiej (kalendarz, w tym święta, synagoga, cykl życia, przestrzeń cmentarza), poznali zarys historii Żydów i judaizmu ale także zapoznali się z wybranymi dziełami literackimi, sylwetkami ciekawych i wybitnych postaci (jak np. Helena Rubinstein). Część wykładów dotyczy zagadnień mniej znanych, jak na przykład społeczność żydowska w Afryce. Organizujemy także dodatkowe minikursy tematyczne, składające się z kilku spotkań jak np. Dzieje Żydów w Anglii lub Spotkania z Izraelem. Dzięki wycieczkom fakultatywnym, m.in. do krakowskich synagog, na teren getta w Podgórzu, na cmentarze żydowskie przy ul. Szerokiej i Miodowej, słuchacze poznają dogłębnie dzieje krakowskiej społeczności żydowskiej, króra przecież w okresie tzw. złotego wieku (XVI-poł. XVII w.) należała do najważniejszych gmin żydowskich na świecie.

Studenci JUTW mogą brać także udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Judaistyki podczas imprez uniwersyteckich (np. Tydzień Jakości Kształcenia), na Festiwalu Kultury Żydowskiej czy podczas Nocy Synagog.

List z podziękowaniem dla Dyrekcji Instytutu od społeczności JUTW.

Rekrutację na Judaistykę prowadzi biuro JUTW. Poniżej podajemy dane kontaktowe. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura JUTW.

więcej o

Adres

 

Biuro JUTW

al. Mickiewicza 3

Tel. 12 633 69 07

e-mail:  jutw@uj.edu.pl

 

Adres korespondencyjny

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

 

 

więcej o Adres

Pracownicy

 

Ewa Piłat - kierownik JUTW

Tel. 12 6336907

e-mail: ewa.pilat@uj.edu.pl 

 

Elżbieta Stawiarz

Tel. 12 633 69 07

e-mail:  elzbieta.stawiarz@uj.edu.pl

 

mgr Anna Pawińska

Tel.  12 634 13 05

e-mail: anna.pawinska@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Karlikowska-Pąsięk

Tel. 12 633 69 07

jutw@uj.edu.pl