Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Judaistyka to...

  • 630 h języka  hebrajskiego przez 5 lat studiów
  • 270 h języka jidysz przez 5 lat studiów
  • zajęcia z kultury, historii i literatury żydowskiej
  • studia w sercu Kazimierza, w bezpośrednim otoczeniu żydowskich zabytków

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego judaistyka?

Judaistyka jako kierunek studiów

Judaistyka to kierunek studiów obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu dziejów, kultury, literatury i języków żydowskich.

Instytut Judaistyki zatrudnia badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, historia sztuki. Badacze związani z naszym Instytutem interesują się dziejami Żydów w szerokim ujęciu historycznym (od starożytności po XXI wiek) i geograficznym, zajmują się literaturami żydowskimi (hebrajską i jidysz), historią judaizmu, żydowską kulturą materialną (np. epigrafika) i dziejami państwa Izrael. Te zainteresowania badawcze znajdują odzwierciedlenie w programie studiów.

grupa pracowników instytutu

Nasi studenci

Nasi studenci zdobywają wiedzę o złożonych procesach historycznych, którym przez wieki podlegała społeczność żydowska, o dziejach judaizmu, obyczajowości żydowskiej i żydowskich literaturach. Poznają zagadnienia związane z relacjami międzykulturowymi a także konfliktami i rozłamami w łonie judaizmu (Karaimi, herezje, reformy). Uczą się też języka hebrajskiego współczesnego wraz z wprowadzeniem do hebrajskiego biblijnego, a także języka jidysz (żydowskiego), którym posługiwali się Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku judaistyka przygotowują do pracy z językami żydowskimi zarówno w instytucjach naukowych i kulturalnych, jak i we współczesnym dynamicznym biznesie.

studenci przed budynkiem

Nasi absolwenci

Nasi absolwenci pracują w muzeach (np. Muzeum Narodowym, Muzeum Krakowa, Żydowskim Muzeum Galicja), archiwach (np. Archiwum Narodowym) i domach kultury (np. Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Krakow), gdzie na co dzień obcują z kulturą żydowską i chronią ślady polsko-żydowskiego dziedzictwa. Są specjalistami w zakresie ksiąg hebrajskich, literatury, zabytków kultury materialnej (cmentarze, synagogi itd.). Pracują z dokumentami państwowymi i prywatnymi sięgającymi epoki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Są przygotowani do podejmowania tematu relacji polsko-żydowskich, pracy w dyplomacji oraz upamiętniania niemieckiej zbrodni Holokaustu (np. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Jednak historia to nie wszystko. Absolwenci judaistyki odnajdują się też w firmach o zasięgu międzynarodowym (np. IBM, Motorola, Capgemini), w których znajomość języków obcych i doświadczenie kontaktu międzykulturowego stanowią ważne atuty. Pracują z klientami zagranicznymi, rozwijają się w zakresie kontaktów interpersonalnych, robią kariery w finansach i reklamie. 

Posłuchaj naszych absolwentów i dowiedz się, dlaczego warto studiować judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim!

duża grupa na dziedzińcu