Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Z dniem 19 grudnia 2023 r. pierwsza edycja projektu „Spotkania z kulturą żydowską” została zakończona. W ciągu dwóch lat zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia (266 godzin akademickich) dla uczniów szkół, seniorów, społeczności lokalnej i przewodników miejskich. Wszystkie cieszyły się bardzo wysoką frekwencją! W lekcjach języka hebrajskiego dla uczniów wzięło udział 20 osób. W zajęciach z historii i kultury Żydów dla uczniów wzięło udział ok. 170 osób. W zajęciach dla seniorów wzięły udział 303 osoby stacjonarnie i 108 osób zdalnie. W spacerach dla społeczności lokalnej wzięło udział 170 osób. W zajęciach dla przewodników miejskich wzięło udział 67 osób (zapisanych na warsztaty, wykłady i zajęcia terenowe), a łączna frekwencja wyniosła 380 osób. Tym samym w indywidualnych spotkaniach łącznie wzięło udział 1 188 uczestników (w tym 108 zdalnie). Ogromnie dziękujemy! O drugiej edycji naszego cyklu będziemy informować wkrótce!

plakat informujący o dofinansowaniuInstytut Judaistyki realizuje projekt „Spotkania z kulturą żydowską” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” (moduł „Popularyzacja nauki i promocja sportu” 2021). W ramach programu odbędą się zajęcia edukacyjne dla kilku grup: uczniów, społeczności lokalnej, seniorów, przewodników miejskich.

Celem projektu jest popularyzacja badań dotyczących historii, kultury i dziedzictwa Żydów polskich, w szczególności krakowskich, poprzez realizację zajęć dla ok. 400 bezpośrednich uczestników projektu. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do kilku grup: seniorów, młodzieży szkolnej, zarówno tej, która uczy się na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, jak i mieszkającej w małych ośrodkach, nieposiadających zaplecza akademckiego. Część spotkań skierowana będzie do lokalnej społeczności i do przewodników miejskich, którzy dzięki spacerom tematycznym z ekspertami, będą mieli szansę zaktualizowania swojej wiedzy o najnowsze wyniki badań i przekazywania jej dalej. Przyczyni się to do wzrostu jakości wiedzy prezentowanej turystom i lokalnej społeczności. 

Spodziewane efekty projektu to: większa wrażliwość społeczna na tematy związane ze społecznością żydowską, większy krytycyzm uczestników wobec stereotypów i uprzedzeń antyżydowskich, większa świadomość lokalnej historii i szacunek wobec niej, zainteresowanie uczniów językiem hebrajskim, które może pomóc w przełamywaniu barier kulturowych i ich zaangażowaniu w dialog polsko-żydowski, wzbogacenie wiedzy przewodników na temat wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich, a także poszerzenie wiedzy na temat badań prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja

Plakat projektu

Kierownik projektu: dr Marek Tuszewicki

Koordynatorka zajęć dla społeczności lokalnej i przewodników: dr Monika Stępień

Koordynatorka zajęć dla uczniów: dr Ewa Węgrzyn

Koordynatorka zajęć dla seniorów: dr Alicja Maślak-Maciejewska

Zajęcia prowadzone są we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Więcej informacji na stronie internetowej JUTW.

 • W żydowskiej dzielnicy Kazimierz, część nowa (12.05.2022), prowadzenie: dr Edyta Gawron
 • W żydowskiej dzielnicy Kazimierz, część stara (18.05.2022), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • W żydowskiej dzielnicy Kazimierz, część stara (19.05.2022), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • „Lista Schindlera” – Historia i film (23.05.2022), prowadzenie: dr Edyta Gawron
 • Spotkanie z żydowskim Kazimierzem (04.10.2022), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Spotkanie z żydowskim Kazimierzem (05.10.2022), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Powojenne i współczesne życie żydowskie na Kazimierzu (07.10.2023), prowadzenie dr Edyta Gawron
 • „Lista Schindlera” – Historia i film (14.10.2023), prowadzenie: dr Edyta Gawron
 • Spotkanie z żydowskim Kazimierzem (6.06.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Spotkanie z żydowskim Kazimierzem (13.06.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Jidyszyzmy i hebraizmy w języku polskim (11.12.2023), prowadzenie: mgr Karolina Koprowska

Cotygodniowe lekcje współczesnego języka hebrajskiego (poziom A1) dla uczniów VI Licem Ogólnokształcącego w Krakowie (prowadząca: mgr Wiktoria Jaros-Śliwakowska).

Zajęcia dla szkół – historia i kultura Żydów

 • Języki mieszkańców Kazimierza (20.12.2022), prowadzenie: dr Marek Tuszewicki
 • Tajemnice języka hebrajskiego (3.03.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Spacer po Kazimierzu (6.03.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Spacer po Kazimierzu (19.05.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Spacer po Kazimierzu (22.05.2023), prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
 • Warsztaty z kultury i tradycji żydowskiej w Żydowskim Muzeum Galicja (05.06.2023), prowadzenie: dr Katarzyna Suszkiewicz
 • Warsztaty z kultury i tradycji żydowskiej w Żydowskim Muzeum Galicja (06.06.2023), prowadzenie: dr Katarzyna Suszkiewicz
 • Spacer po Kazimierzu (28.11.2023), prowadzenie: mgr Karolina Sierzputowska
 • Spacer po Kazimierzu (05.12.2023), prowadzenie: mgr Karolina Sierzputowska

Spacery tematyczne w ramach projektu: 

 • Gdzie hebrajski, a gdzie jidysz? – spacer ulicami Kazimierza w poszukiwaniu napisów w języku jidysz oraz w języku hebrajskim (15 września 2022). Prowadząca: dr Ewa Węgrzyn.
 • Po drugiej stronie ulicy Krakowskiej – żydowskie miejsca w chrześcijańskiej części Kazimierza (21 listopada 2022). Prowadząca: dr Ewa Węgrzyn.
 • „To był ostatni dom” – spacer po terenie dawnego getta krakowskiego połączony ze zwiedzaniem „Apteki pod Orłem” – oddziału Muzeum Krakowa (9 marca 2023). Prowadząca: Katarzyna Kocik. 
 • Oprowadzanie po terenie dawnego niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego w Krakowie – KL Plaszow (14 marca 2023). Prowadząca: dr Edyta Gawron. 
 • Szlakiem Krakowskich Mezuz (8 maja 2023). Prowadząca: Janina Naskalska-Babik.
 • Szlakiem Miriam Akavii w Krakowie (15 maja 2023). Prowadząca: Janina Naskalska-Babik.
 • Śladami żydowskich kobiet na Kazimierzu (12 czerwca 2023). Prowadząca: dr Ewa Węgrzyn.
 • Kontynuacja, odbudowa czy renesans? Śladami współczesnego życia żydowskiego w Krakowie (29 czerwca 2023). Prowadząca: dr Edyta Gawron.
 • Synagoga, sztibl, tempel – żydowskie miejsca modlitwy (27 września 2023). Prowadzący: Bartosz Wencel.
 • Życie żydowskie poza Kazimierzem (19 października 2023). Prowadzący: Bartosz Wencel.

Szkolenie dla przewodników i przewodniczek po Krakowie: „Historia i dziedzictwo krakowskich Żydów” (Kraków, 14-18.11.2022)

PROGRAM:
Poniedziałek, 14.11.2022
• godz. 10.30-11.15, Spotkanie organizacyjne
miejsce spotkania: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
• godz. 11.30-13.00, Spacer: Gdzie hebrajski, a gdzie jidysz? – spacer ulicami Kazimierza w poszukiwaniu napisów w języku jidysz oraz w języku hebrajskim, prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: ul. Szeroka 2
Wtorek, 15.11.2022
• godz. 8.30-10.00, Wykład: Kultura Żydów krakowskich w XIX i I połowie XX wieku, prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce wykładu: Instytut Judaistyki UJ, sala nr 6 (oficyna)
• godz. 10.15-11.45, Zajęcia terenowe: Stary cmentarz żydowski w Krakowie, prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: przy bramie starego cmentarza żydowskiego w Krakowie, ul. Szeroka 40
Środa, 16.11.2022
• godz. 10.15-11.45, Wykład: Zabytki archeologiczne odnalezione na terenie miejsca pamięci KL Plaszow, prowadzenie: Kamil Karski (Muzeum KL Plaszow)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
• godz. 12.00-13.30, Wykład: Wstęp do historii Żydów w Podgórzu, prowadzenie: Piotr Figiela (Muzeum Krakowa, Oddział Stara Synagoga)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
Czwartek, 17.11.2022
• godz. 10.15-11.45, Wykład: Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, prowadzenie: dr Alicja Maślak-Maciejewska (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
• godz. 12.00-13.30, Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy czasowej Żydowskiego Muzeum Galicja: „Helena Rubinstein. Pierwsza dama piękna” 
Piątek, 18.11.2022
• godz. 10.15-11.45, Zajęcia terenowe: Nowy cmentarz żydowski w Krakowie, prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: przy bramie cmentarza żydowskiego w Krakowie przy ul. Miodowej 55
• godz. 12.00-13.00, Zakończenie szkolenia (rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia)
miejsce spotkania: sala nr 16 (Instytut Judaistyki UJ)

Szkolenie dla przewodników i przewodniczek po Krakowie: „Historia i dziedzictwo krakowskich Żydów” (Kraków, 13-17.11.2023)

PROGRAM:
Poniedziałek, 13.11.2023
• godz. 11.30-12.00, Spotkanie organizacyjne
miejsce spotkania: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18
• godz. 12.00-13.30, Wykład: „Każda akcja w tych warunkach znaczy samobójstwo i śmierć tysięcy ludzi” – ruch oporu w KL Plaszow, prowadzenie: Justyna Sagan-Morawska (Muzeum KL Plaszow)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
Wtorek, 14.11.2023
• godz. 10.15-11.45, Wykład: Kultura Żydów krakowskich w XIX i I połowie XX wieku, prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
• godz. 12.00-13.30, Zajęcia terenowe: Nowy cmentarz żydowski w Krakowie, prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: przy bramie cmentarza żydowskiego w Krakowie przy ul. Miodowej 55
Środa, 15.11.2023
• godz. 10.15-11.45, Zajęcia terenowe: Gdzie hebrajski, a gdzie jidysz? – spacer ulicami Kazimierza w poszukiwaniu napisów w języku jidysz oraz w języku hebrajskim, prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: ul. Szeroka 2
• godz. 12.00-13.30, Wykład: Współczesne życie żydowskie w Krakowie, prowadzenie: dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce wykładu: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
• Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy fotografii Agnieszki Traczewskiej „Kroke. Ortodoksyjni Żydzi w Krakowie”
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
godz. 13.45 (pierwsza grupa)
godz. 14.35 (druga grupa)
Czwartek, 16.11.2023
• godz.10.15-11.45, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Zanim wyrosły mury. Żydzi w Podgórzu”
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
prowadzenie: Piotr Figiela (Muzeum Krakowa)
Piątek, 17.11.2023
• godz. 10.15-11.45, Zajęcia terenowe: Stary cmentarz żydowski w Krakowie
prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ)
miejsce zbiórki: przy bramie starego cmentarza żydowskiego w Krakowie, ul. Szeroka 40
• godz. 12.00-13.00, Zakończenie szkolenia (rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia)
miejsce spotkania: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Regulamin projektu „Spotkania z kulturą żydowską”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprowadzanie po Kazimierzu (19 V 2022), fot. E. Węgrzyn

zdjęcie grupowe uczestników spaceru