Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz naszych publikacji książkowych

 1. Mendele Mojcher Sforim, „Szlojme od reb Chaima: obraz życia żydowskiego na Litwie”, wstęp, tłumaczenie z języka jidysz i opracowanie Marek Tuszewicki, PWN, Warszawa 2022.
 2. Icchok Lejbusz Perec, „Mgliste lata dzieciństwa: wspomnienia z Zamościa”, wstęp, tłumaczenie z języka jidysz i opracowanie Magdalena Ruta, redakcja naukowa tomu Marek Tuszewicki, PWN, Warszawa 2022.
 3. „Nie tylko Kroke. Historia Żydów krakowskich”, red. Edyta Gawron, Michał Galas, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022.

 1. M. Tuszewicki, "A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe", The Littman Library of Jewish Civilisation 2021.
 2. A. Jakimyszyn-Gadocha, „W trosce o zdrowie żydowskiej społeczności Lwowa (1918-1939)”, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2021.
 3. „Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji”, wybór i opracowanie A. Maślak-Maciejewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2021.
 4. „Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań”, red. A. Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2021.
 5. L. Hońdo, „Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2021.
 6. „Mamre de-Polin: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Dąbrowie”, red. A. Jakimyszyn-Gadocha, M. Tuszewicki, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2021.

 1. Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), pod red. A. Maślak-Maciejewskiej, W. Strokowskiego, K. Wasilewskiej-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2020.

 1. M. S. Szwabowicz, Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019
 2. Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek): źródła, wprowadzenie i opracowanie A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

 1. A. Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu: krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku: studium społeczno-religijne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018
 2. Żydzi polscy w oczach historyków: tom dedykowany pamięci profesora Józefa A. Gierowskiego, pod red. A. Kaźmierczyka i A. Maślak-Maciejewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 3. The history of the Jews of Krakow : sources from the collection of the National Archives in Krakow = Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków : materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie / [redakcja M. Marosz, B. Zbroja, E. Gawron, A. Jakimyszyn-Gadocha, A. Maślak-Maciejewska, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018
 4. A. Comfort, M. Marciak, M. How Did the Persian King of Kings Get His Wine? The Upper Tigris in Antiquity (700 BCE to 636 CE), Archaeopress Publishing Ltd., Oxford, UK, 2018. 
 5. M. Stępień, Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018.

 1. P. Muchowski, M. Tomal, A. Sulimowicz, R. Witkowski, A. Yariv, Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2017.

 2. P. Muchowski, M. Tomal, A. Sulimowicz,  R. Witkowski, A. Yariv, The History of the Polish-Lithuanian Karaites in documents. A critical edition of selectes manuscripts in Hebrew, Latin and Polish, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017

 3. P. Muchowski, M. Tomal, Register of the Karaite wójt from Troki. A Critical edition of the Heb. 4º 834 manuscript from the collection of the National Library of Israel, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

 4. P. Muchowski, M. Tomal, Court and financial registers of the Karaite communities of Troki and Nowe Miasto from 1713 to 1806. A critical edition of the Heb. 4º 1094 manuscript from the collection of the National Library of Israel, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

 5. P. Muchowski Piotr, M.Tomal, Resolutions and community documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553-1830. Critical edition, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

 6. E. Węgrzyn, Słownik hebrajsko-angielsko-polski / Hebrew-English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

 7. P. Dec, Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajota). Rekonstrukcja – przekład – komentarz, Kraków 2017.

 8. Teofila Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843–1868 (Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw Żydowskich), opracowanie, wstęp i posłowie Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2017.

 9. M. Marciak, Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia between East and West, Brill Publishers: Impact of Empire 26, Leiden – Boston 2017.

 1. A. Jakimyszyn-Gadocha, Słownik jidysz-angielsko-polski, Yiddish-English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
 2. E. Węgrzyn, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija Gomułkowska 1956-1960, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2016.
 3. P. Muchowski, M. Tomal, Rejestr karaimskiego wójta z Trok. Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4°834 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.

 4. P. Muchowski, M. Tomal, Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1530-1830. Edycja krytyczna, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.P. Muchowski, M. Tomal, Rejestry sądowe i finansowe gmin karaimskich z Trok i Nowego Miasta z lat 1713-1806. Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4°1094 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.

 5. Monumenta et memoria. Cmentarz żydowski w Łodzi, red, I. Gadowska, L. Hońdo, Wydawnictwo Hamal Andrzej Majcherek, Łódź 2016

 1. A. Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem. Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 324 (Studia Judaica Crac. Series Dissertation 5).
 2. M. Tuszewicki, Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenacyjskich przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2015

 • Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 • M. Marciak, Izates, Helena, and Monobazos of Adiabene. A Study on Literary Traditions and History, Harrassowitz: Philippika 66, Wiesbaden 2014. 

 1. M. Galas, Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism. A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, transl. A. Tilles, Boston: Academic Studies Press, 2013.

 1. Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. M. Galas, Kraków-Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2012.

 2. L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Cmentarz żydowski w Jaworznie, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.

 3. A. Jakimyszyn, Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012.

 4. M. Ruta, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012.

 5. Nisht oyf di taykhn fun Bovl. Antologye fun der yidisher poezye in nokhmilkhomedikn Poyln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, przekład, redakcja oraz słowo wstępne M. Ruta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012 (w jidysz, po polsku i angielsku).

 6. Literackie spotkania. Na styku kultur polskiej i żydowskiej, t. 1: Chaim Nachman Bialik, Pieśni, przeł. S. Dykman, red. M. Tomal, M. Zawanowska, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012 (edycja krytyczna, przejrzana i rozszerzona).

 1. Jews in Kraków, Polin - Studies in Polish Jewry, vol. 23, edited by Michał Galas and Antony Polonsky, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland OR 2011, ss. 584.

 2. Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 3. Polin. Studies in Polish Jewry, t. 23: Jews in Kraków, red. M. Galas, A. Polonsky, Oxford-Portland OR: Littman Library of Jewish Civilization, 2011.

 4. Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana, red. E. Gawron, Oświęcim: Fundacja na Rzecz MDSM, 2011.

 5. L. Hońdo, Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2011.

 6. A. Kaźmierczyk, Sejm Czterech Ziem. Źródła, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011.

 1. A. Kaźmierczyk, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, Kraków 2009.

 2. 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, (red. L. Hońdo), Kraków 2010.

 3. Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 7.

 4. Studia Biblica et Orientalia 2 (2010). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 5. E. Dąbrowa, The Hasmoneans and their State. A Study in History, Ideology, and the Institutions, seria Electrum, t. 16, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

 6. Izaak Cylkow. Życie i dzieło, red. M. Galas, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2010.

 7. Historia antysemityzmu. Lata 1945-1993, red. L. Poliakov, E. Gawron, Kraków: Universitas, 2010.

 8. L. Hońdo, Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2010.

 9. Pinkes Szczekocin, przeł. M. Tuszewicki, red. M. Tuszewicki, M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, Szczekociny: Mirosław Skrzypczyk & ReBorn Roots, 2010.

   

 1. Studia Biblica et Orientalia 1 (2009). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 2. J. Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733), Kraków 2009.

 1. Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć, (red. M. Galas i M. Skrzypczyk, wyd. Austeria); Materiały z sesji popularnonaukowej „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć" zorganizowanej 23 września 2007 roku przez Zespół Szkół w Szczekocinach i Katedrę Judaistyki UJ, Kraków-Budapeszt 2008.

 2. J. Gierowski, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, (red. A.K. Link-Lenczowski, wyd. Księgarnia Akademicka [3] s., [1] k. tabl.; Publikacja jest zbiorem najważniejszych artykułów Prof. Józefa A. Gierowskiego, Kraków 2008.

 3. Under the red banner: Yiddish culture in the communist countries in the postwar era, (ed. E. Grözinger, M. Ruta (ed. Harrassowitz Verlag) (Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur, hrsg. von K.E. Grözinger; Bd 20), Wiesbaden 2008.

 4. S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, (wyd. Austeria) Kraków-Budapeszt, 2008.

 5. A. Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej: status prawny, przeobrażenia Gminy, system edukacyjny, (wyd. Austeria), Kraków-Budapeszt 2008.

 6. M. Tomal, Język hebrajski biblijny, (wyd. 2 popr.), Warszawa, 2008.

 7. M. Tomal, Studies in Neo-Aramaic Tenses, (wyd. Austeria) Kraków-Budapest, 2008.

 8. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. t.1 (א-ע), t.2 (פ-ת), (ed. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm; red. naukowy wyd. polskiego P. Dec) Warszawa 2008.

 9. Nusech Pojln: studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, (red. M. Ruta), wyd. Auisteria, Kraków-Budapeszt, 2008.

 10. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 6.

 1. M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu: studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, (wyd. Austeria) Kraków, 2007.

 2. Uczyniłeś nas dla Twojej prawdy [4Q495]. Studia dla Dr. Zdzisława Kapery w 65. rocznicę urodzin", (red. W. Chrostowski) – współudział translatorski i autorski: P. Dec, Warszawa 2007.

 3. Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie? Praca zbiorowa, (tłum. M. Ruta) Kraków 2007.

 4. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 5.

 1. Światło i słońce: studia z dziejów chasydyzmu, red. M. Galas, wyd. Austeria, Kraków 2006.

 2. Żydzi lelowscy: obecność i ślady, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, wyd. Austeria, Kraków 2006.

 3. L. Hońdo, Nowy cmentarz żydowski w Krakowie: przewodnik, cz. 1, (Księgarnia Akademicka) Kraków 2006, w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, Quaestiones de Coemeteriis; 2).

 4. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 4.

 1. Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia (tłum. sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana; wstęp, przekład i oprac. A. Jakimyszyn; wyd/ Księgarnia Akademicka; LXXVII (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 10), Kraków 2005.
 2. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 3.

 1. Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, (red. L. Hońdo, D. Rozmus), (aut. M. Cyankiewicz et al.; Księgarnia Akademicka) XLVI, 335, [1] s., [2] k. tabl. złoż. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 9. Quaestiones de Coemeteriis; 1), Kraków 2004.
 2. Rzeczpospolita wielu wyznań: materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 18-20 listopada 2002 (red. A Kaźmierczyk et al.) Uniwersytet Jagielloński - Instytut Historii. Katedra Judaistyki i Uniwersytet Wrocławski - Instytut Historii, (wyd. Księgarnia Akademicka) Kraków, 2004.

 3. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 2.

 1. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo; wyd. Księgarnia Akademicka) Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki, w: Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum 1, Kraków 2003.
 2. K. Kocjan (et al.), Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, (K. Kocjan et al.) Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki (wyd. Księgarnia Akademicka), w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium 8) Kraków 2003.
 3. M. Ruta, Pomiędzy dwoma światami: O Kalmanie Segalu, (wyd. Księgarnia Akademicka, w: Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum II) Kraków 2003.
 4. M. Stern, Co to jest judaizm, (tłum. M. Ruta) Kraków 2003

 1. A. Kaźmierczyk, Żydzi w dobrach prywatnych: w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVIII, (wyd. Księgarnia Akademicka) w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum / Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki 1) Kraków 2002.
 2. Scripta Judaica Cracoviensia vol. 1.

 1. J. Burg, Okruchy, (wybór, przekł. i oprac. M. Ruta; wyd Pogranicze) Sejny 2001.

 2. S. Gąsiorowski, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, wyd. PAU, 2001, [13] s. tabl. (gł. kolor.): il.; 24 cm – (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów / Polska Akademia Umiejętności; 4) Kraków 2001.

 3. Żydzi polscy 1648-1772: źródła (oprac. i wstęp A. Kaźmierczyk) Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki,(Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 6) Kraków 2001.

 4. L. Hońdo, Żydowski cmentarz w Tarnowie, (wyd. UJ; Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 7) Kraków 2001

 1. Duchowość żydowska w Polsce: materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, (red. M. Galas, wyd. UJ) Kraków 2000.
 2. E. Gawron, Vlotsheve: Żydzi we Włoszczowie w latach 1867-1942, (wyd. Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury) Włoszczowa 2000.

 3. L. Hońdo, Inskrypcje Starego Żydowskiego Cmentarza w Krakowie, cz. 1, (wyd. PAU; Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów; 3) Kraków 2000.

 4. Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1992, (wyd. UJ; oprac. A. Lorenz; red. K. Pilarczyk; mater. do bibliogr. zebrał zespół: R. Bogusz et al.; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica 7) Kraków 2000.

 5. Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1995-1996 (oprac. W. Frazik; materiały do bibliogr. red. W. Frazik, K. Frazik, M. Ruta) Uniwersytet Jagielloński; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce (Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica 8) Kraków 2000.

 1. L. Hońdo, Stary żydowski cmentarz w Krakowie: historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji wyd. UJ (Rozprawy Habilitacyjne UJ nr 340) Kraków 1999.

 2. Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1993, (oprac. M. Ruta; materiały do bibliogr.: K. Kopff-Muszyńska, B. Ordyk, M. Ruta; red. K. Pilarczyk; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica) Kraków 1999.

 1. B. Czajecka, M. Gędek, Stowarzyszenie Humanitarne "Schlaraffia" w Krakowie (1909-1938): zarys dziejów Stowarzyszenia, historia zespołu i inwentarz, Kraków: Archiwum Państwowe: "Księgarnia Akademicka" (Studia Polono-Judaica. Series Fontinum) Kraków 1996.

 1. Cmentarz żydowski w Pilicy: rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne, (oprac. L. Hońdo, D. Rozmus, A. Witek; red. L. Hońdo; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995. - 31, [2], 328, VIII s., [3] k. pl.: il.; 24 cm - Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 2. Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1991 (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Pilarczyk; mater. do bibliogr.: J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995. - 255, [1] s.; 24 cm – Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica) Kraków 1995.

 3. Teatr żydowski w Krakowie: studia i materiały (red. J. Michalik, E. Prokop-Janiec, wyd. UJ, Kraków 1995. (Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, (Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 4. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696 (oprac. A. Kaźmierczyk) t.1: lata 1674-1683, (wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"; Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 5. Judaika polskie z XVI-XVIII wieku: materiały do bibliografii, cz. 1, Druki w językach nie-żydowskich (oprac. K. Pilarczyk; współudz. M. Ruta; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce: Księgarnia Akademicka - Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica, 4/1) Kraków 1995.

 6. Annemarie Ohler, Macierzyństwo w Biblii, (tłum.M. Ruta; wyd. WAM) Kraków 1995.

 1. A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, (Wydawnictwo Sejmowe) Warszawa, 1994.

 2. Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych "B'nei B'rith" w Krakowie (1892-1938): zarys dziejów związku, historia zespołu i inwentarz, (oprac. B. Czajecka; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 149, [1] s., [6] k. tabl.: 2 mapy; 24 cm – (Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1994.

 1. Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium, Cracow 5th-7th July 1988: (proceedings) [ed. K. Muszyńska; Jagiellonian University; Research Center of Jewish History and Culture in Poland; Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1) Kraków 1993.
 2. Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1990, (red. M. Galas, K. Pilarczyk; materiały do bibliogr.: J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica; 2) Kraków 1993.

 1. K. Pilarczyk, Przewodnik po bibliografiach polskich judaików, (wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica; 1) Kraków 1992.

 1. Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej: materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 (red. A.K. Link-Lenczowski, T. Zakład Narodowy im. Ossolińskich] Wrocław 1991.