Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca a studia

Chcielibyście studiować judaistykę, ale pracujecie? Absorbuje Was rodzina? Przygotowujecie pracę dyplomową i nie wiecie, czy zdołacie pogodzić kierunki? Znamy te problemy nie od dziś…

I wiemy, jak sobie z nimi radzić!

W ostatnich latach wiele studentek i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmuje pracę zarobkową po kilku pierwszych semestrach nauki. Przy intensywnym programie nauczania języka hebrajskiego już absolwenci studiów licencjackich posiadają kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Zdarza się też, że na studia magisterskie wracają osoby pracujące od kilku lub kilkunastu lat, zarówno znające język doskonale, jak i pragnące dopiero go poznać. Wszystko to powoduje, że znaczna część osób studiujących na drugim stopniu zmuszona jest łączyć naukę z innymi obowiązkami.

Jeśli też mierzycie się z podobnymi wątpliwościami, serdecznie zapraszamy do kontaktu z z-cą Dyrektora Instytutu Judaistyki UJ ds. studenckich dr. Markiem Tuszewickim (marek.tuszewicki@uj.edu.pl). Wyjaśnimy, na czym polegać będą grupy zaawansowane i poczatkujące startujące w roku 2023/2024, jakie warunki należy spełnić, aby zaliczyć rok akademicki, jakie okoliczności umożliwiają ubieganie się o indywidualny plan/program studiów, urlop studencki lub urlop dziekański.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Studia licencjackie czy magisterskie?

Jeśli dopiero zaczynacie przygodę ze studiami, chcecie dobrze poznać nasz kierunek lub poważnie myślicie o intensywnej nauce języka hebrajskiego – zdecydowanie studia licencjackie. Są one bardziej wszechstronne, dając podstawy dla przyszłej specjalizacji w obrębie judaistyki. Jeśli jednak posiadacie dyplom licencjacki (również z innego kierunku), możecie rekrutować się na studia magisterskie. Na studiach magisterskich jest mniej zajęć wymagających przebywania w salach wykładowych, natomiast dużo czasu zajmuje samodzielne (pod okiem promotora) przygotowanie pracy dyplomowej.

 

Jaka grupa z języka hebrajskiego lub języka jidysz?

W Instytucie Judaistyki uczymy języka hebrajskiego i języka jidysz na wszystkich stopniach. Osoba posiadająca umiejętności na określonym poziomie będzie mogła uczęszczać do odpowiedniej dla niej grupy zajęciowej.

Czy studia magisterskie wymagają nadrobienia materiału ze studiów licencjackich?

Podczas pierwszego roku studiów magisterskich osoby rozpoczynające przygodę z judaistyką zobowiązane są uczestniczyć w czterech kursach wyrównawczych obejmujących tematykę historii, kultury, religii i literatur żydowskich. Zajęcia te odbywają się w formule online w wymiarze łącznym 60 godzin. Zatem spokojnie – otrzymujecie podstawową wiedzę z tego zakresu. Ponadto promotorzy chętnie pomogą w zgłębieniu bądź nadrobieniu wiedzy z obszaru Waszej pracy dyplomowej.

Czy zajęcia na studiach są obowiązkowe?

Studia dzienne wymagają od osób studiujących obecności na zajęciach, szczególnie zaś na konwersatoriach, warsztatach i praktykach, których realizacja samodzielna mogłaby okazać się bardzo trudna – tego typu zajęcia są obowiązkowe. Jednak także na wykłady, które – zgodnie z tradycją akademicką nie są obowiązkowe – warto chodzić ze względu na to, że nauczane tematy trudno jest nadrobić samemu, zagadnienia zazwyczaj rozsiane są po wielu książkach a wykład ma formę najbardziej syntetyczną (i najłatwiejszą do przyswojenia). Jeśli jednak widzicie Państwo, że na część zajęć nie będziecie w stanie uczęszczać regularnie, wówczas możecie ubiegać się o indywidualną formę studiowania.

A zajęcia hybrydowe?

W wyjątkowych przypadkach, i gdy pozwalają na to warunki techniczne, dopuszczamy możliwość uczestniczenia studentów w zajęciach stacjonarnych przez połączenie online. Zgoda na takie rozwiązanie ma jednak charakter ściśle indywidualny i nie może obejmować całości semestru.

Czy praca, drugi kierunek lub inne obowiązki mogą być podstawą do ubiegania się o indywidualną formę studiowania?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Wiemy jednak, jak bardzo innego rodzaju zajęcia potrafią być absorbujące. Gdy student bądź studentka jednocześnie przygotowują np. pracę dyplomową w szkole artystycznej albo dostali propozycję atrakcyjnej pracy, wówczas warto rozważyć zindywidualizowany plan lub program studiów, pozwalający na większą swobodę w kształtowaniu rytmu nauki. W przypadkach losowych dobrą alternatywą może być też urlop.

Na czym polega indywidualny plan/program studiów?

W ramach indywidualnego planu/programu studiów istnieje możliwość określenia warunków samodzielnego przerobienia materiału z zajęć obowiązkowych przy regularnych spotkaniach z nauczycielami (też w formule online). Dotyczy to szczególnie konwersatoriów i warsztatów, w których bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo istotny. Niekiedy tzw. IPS pozwala też na realizację niektórych zajęć wcześniej lub później, zgodnie z programem studiów i obowiązującym regulaminem.

Czy muszę wykonywać praktyki?

Praktyki studenckie stanowią obowiązkowy element programu studiów. W przypadku osób posiadających doświadczenie pracy podczas wolontariatów lub pracy zawodowej możliwe jest zaliczenie praktyk na takiej podstawie, o ile zakres wykonywanych zadań i uzyskane doświadczenie wypełniają kryteria zaliczenia przewidziane dla praktyk.

Co można zrobić, jeśli w trakcie studiów pojawi się problem?

Rok akademicki trwa… cały rok. Nie zawsze na początku października potrafimy przewidzieć, jak wyglądać będzie nasza dostępność kilka miesięcy później. Innym razem przygniatają nas swoim ciężarem zdarzenia losowe. Co robić w takim przypadku? Nie martwić się i pozwolić nam pomóc – znajdziemy wspólnie najlepsze rozwiązanie. Urlop dziekański można wziąć w momencie wystąpienia przeszkody (czyli także w trakcie roku akademickiego) a w przypadku planowanych nieobecności przydaje się urlop studencki.

Ile urlopu mi przysługuje?

Zgodnie z aktualnym regulaminem studiów urlop studencki może liczyć do 2 semestrów a urlop dziekański do 4 semestrów w ramach toku studiów (osobno studia licencjackie, osobno magisterskie).

Ile lat mogę studiować?

Zgodnie z programami studiów studia licencjackie trwają trzy lata a studia magisterskie dwa lata. Czas potrzebny na zaliczenie wszystkich przedmiotów może być dłuższy lub krótszy, w zależności od możliwości i chęci osób studiujących na naszym kierunku. Dłuższe studiowanie, a więc rozłożenie materiału w czasie, to dobre rozwiązanie np. dla osób pracujących. Niekiedy projekty dyplomowe okazują się na tyle zajmujące, że nie jest możliwym pogodzenie badań z uczestnictwem w zajęciach. W takich i innych wypadkach dłuższy pobyt na studiach jest rzeczą nie tylko naturalną, ale wręcz pożądaną.