Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs fundacji Shalom

Konkurs zainicjowany w 1993 roku przez Gołdę Tencer, dyrektora Fundacji Shalom, od początku istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat naukowy objęli: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowski Instytutu Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przewodnictwo nad jury konkursowym dla szkół średnich objęła dr hab. Jolanta Żyndul, konkursowi dla młodszych uczniów przewodniczy prof. Paweł Śpiewak.

Do tej pory we wszystkich edycjach udział wzięło około 20 tys. uczniów. Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto laureaci konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych już teraz mają zapewniony wstęp na studia w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Historia i kultura Żydów – wolny wstęp oraz maksymalna liczba punktów z dodatkowego przedmiotu obowiązkowego w rekrutacji na kierunek Historia).

W konkursie „Na wspólnej ziemi” uczniowie, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione uzyskują tytuł laureata konkursu ogólnopolskiego, co daje możliwość przeliczenia udziału w konkursie na punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych po włączeniu konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych prowadzonego przez Kuratoria Oświaty.

Wszelkie informacje i dane kontaktowe dotyczące konkursu znajdują się na stronie organizatora - Fundacji Shalom.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i tematyki konkursu udzielamy w biurze Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa.

tel. (22) 620 30 36, 620 30 37; 
e-mail: shalom@shalom.org.pl