Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty i habilitacje

Autor: Leszek Hońdo
Tytuł: Stary żydowski cmentarz w Krakowie
Rok: 2000
 
Autor: Adam Kaźmierczyk
Tytuł: Żydzi w dobrach prywatnych - w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w XVI-XVIII wieku
Rok: 2003
 
Autor: Michał Galas
Tytuł: Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku
Rok: 2008
 
Autor: Maciej Tomal
Tytuł: Studies in Neo-Aramaic Tenses
Rok: 2008
 
Autor: Stefan Gąsiorowski
Tytuł: Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku
Rok: 2009
 
Autor: Magdalena Ruta
Tytuł: Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagladzie, Polsce i komunizmie
Rok: 2012
 
Autor: Michał Marciak
Tytuł: Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia between East and West
Rok: 2019
 
Autor: Anna Jakimyszyn-Gadocha
Tytuł: W trosce o zdrowie żydowskich mieszkańców Lwowa (1918-1939)
Rok: 2023

Instytut Judaistyki

Autor: Michał Marciak
Tytuł: Izates and Helena of Adiabene. Oriental Kings and Queens between Indigenous Tradition and Judaism
Rok: 2012
Promotor: prof. dr hab. Edward Dąbrowa, prof. Jurgen Zangenberg
 
Autor: Ewa Węgrzyn
Tytuł: Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956-1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu i proces adaptacji w Erec Israel.
Rok: 2012
Promotor: prof. dr hab. Adam Patek
 
Autor: Anna Wilk
Tytuł: Dyskryminacja czy równouprawnienie? Ewolucja położenia prawnego ludności żydowskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Rok: 2013
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Dagmara Budzioch
Tytuł: Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda         
Rok: 2013
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Iwona Zawidzka
Tytuł: Zmiany w tradycji żydowskiej w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku na przykładzie cmentarza żydowskiego w Bochni
Rok: 2013
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Monika Stępień
Tytuł: Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej         
Rok: 2014
Promotor: dr hab. Maciej Tomal
 
Autor: Marek Tuszewicki
Tytuł: Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku
Rok: 2014
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Łukasz Kossacki-Lytwyn
Tytuł: Respublica Tarnoviensis. Studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie książąt Ostrogskich 1603-1635         
Rok: 2015
Promotor: dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor: Magdalena Kozłowska
Tytuł: „Świetlana przyszłość?” – żydowska młodzież wobec wyzwań międzywojennej Polski. Aktywność związku młodzieżowego Cukunft          
Rok: 2015
Promotor: dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor: Alicja Maślak-Maciejewska
Tytuł: Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych        
Rok: 2015
Promotor: dr hab. Michał Galas
 
Autor: Dominika Oliwa
Tytuł: „Żydowski” świat portugalskich inkwizytorów – kazania z portugalskich ceremonii auto-da-fé (XVI-XVIII wiek) w dyskursie antyżydowskim epoki nowożytnej        
Rok: 2015
Promotor: dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor: Joanna Ostrowska
Tytuł: Seksualność w warunkach opresji i poetyka jej reprezentacji         
Rok: 2015
Promotor: dr hab. Małgorzata Radkiewicz
 
Autor: Alicja Jarkowska-Natkaniec
Tytuł: Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie
Rok: 2017
Promotor: dr hab. Stefan Gąsiorowski
 
Autor: Vladyslava Moskalets
Tytuł: Jewish Industrial Elites in Drohobych and Boryslav, 1860-1900
Rok: 2017
Promotor: dr hab. Michał Galas
 
Autor: Dominika Rank
Tytuł: Formation of Modern Identities among Jewish Intellectuals of the City of Brody in 19th Century
Rok: 2017
Promotor: dr hab. Michał Galas
 
Autor: Monika Biesaga
Tytuł: Żydowskie biblioteki publiczne w II Rzeczypospolitej - zarys dziejów
Rok: 2021
Promotor: dr hab. Michał Galas
 
Autor: Agnieszka Dziarmaga
Tytuł: Przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach i ich losach w wybranych miasteczkach (sztetlach) w województwie świętokrzyskim jako element budowania narracji o polsko-żydowskiej przeszłości we współczesnej Polsce po 1989 roku
Rok: 2022
Promotor: dr hab. Michał Galas
 
Autor: Kinga Migalska
Tytuł: Muzea judaistyczne zorganizowane w synagogach w Polsce w latach 1945-1989 – historia, teraźniejszość, perspektywy
Rok: 2023
Promotor: dr hab. Stefan Gąsiorowski
 
Autor: Jolanta Kruszniewska
Tytuł: Powtarzanie schematów czy nośnik zmian? Lwowskie periodyki asymilacyjne "Ojczyzna" (1881-1892) i "Jedność" (1907-1912) wobec idei asymilacji w Galicji
Rok: 2023
Promotor: dr hab. Maciej Tomal
 
Autor: Bartosz Duszyński
Tytuł: „Naszą Ojczyzną jest Tora!”. Historia i ideologia religijnego antysyjonizmu na przykładzie ugrupowania Neturei Karta
Rok: 2023
Promotor: dr hab. Przemysław Turek, dr Ewa Węgrzyn (promotor pomocniczy)
 
Autor: Sławomir Pastuszka
Tytuł: Cmentarz żydowski w Pszczynie jako zjawisko kulturowe Żydów górnośląskich
Rok: 2023
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo

Katedra Judaistyki

Autor: Piotr Weiser
Tytuł: Zagłada Żydów według Emila Fackenheima".
Rok: 2007
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Anna Jakimyszyn
Tytuł: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny
Rok: 2007
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Przemysław Zarubin
Tytuł: Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne
Rok: 2009
Promotor: dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor: Katarzyna Pabis
Tytuł: Zmiany w zwyczajach Żydów polskich w drugiej połowie XIX w. Małżeństwo, dobroczynność, szkolnictwo na przykładzie krakowskich Żydów.
Rok: 2010
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor: Piotr Drąg
Tytuł: Ze śmierci do życia. Zmarli w religii starożytnych Żydów (do 70 n.e.)
Rok: 2011
Promotor: prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 
Autor: Anna Sommer
Tytuł: Ocalić ostatnich Żydów polskich. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989
Rok: 2012
Promotor: dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor: Kamila Klauzińska
Tytuł: Współczesna genealogia Żydów polskich
Rok: 2012
Promotor: dr hab. Leszek Hońdo

Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów

Autor: Adam Kaźmierczyk
Tytuł: Stosunek szlachty do Żydów w II połowie XVII wieku. Na podstawie materiałów sejmowych i sejmikowych
Rok: 1993
Promotor: prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
Autor: Stefan Gąsiorowski
Tytuł: Relacje między chrześcijanami a Żydami na tle dziejów Żółkwi w XVII i XVIII wieku
Rok: 1998
Promotor: prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
Autor: Jacek Krupa
Tytuł: Rzeczypospolita wobec Żydów w czasach Augusta II Mocnego (1697-1733)
Rok: 2000
Promotor: prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski