Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Poniżej znajdują się informacje o przesuniętych i odwołanych zajęciach oraz dyżurach

Profesor Leszek Hońdo odwołuje swoje jutrzejsze zajęcia (6 czerwca br.) z powodu choroby.
 
 
 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni 2022/2023

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni 2022/2023

Termin rejestracji:

Od 14 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2023 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2023 od godz.8.00 do 28 lutego 2023 do godz. 23.59.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia (WH.IJ.LIC-jud-22/23L oraz WH.IJ.MU-jud-22/23L). Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklarację przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową instrukcją dostępną poniżej (do pobrania).

Pliki do pobrania
Instrukcja rejestracji na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023