Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Poniżej znajdują się informacje o przesuniętych i odwołanych zajęciach oraz dyżurach

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220926

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki UJ

Data: 26.09.2022 - 12.10.2022

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Termin rejestracji:

Od 26 września 2022 r. od godz. 11.00

do 12 października 2022 r. do godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów, również zamieszczonym na stronie. Jest to bardzo ważne, gdyż nie składają Państwo papierowej wersji deklaracji tylko zatwierdzają ją w systemie. Proszę więc o świadome zatwierdzanie deklaracji, gdyż odblokowanie systemu będzie niemożliwe! Przedmioty oznaczone literką F (fakultet) oznaczają, że wybieramy jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (nie zapisujemy się na wszystkie przedmioty!!!)

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ.