Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nabór zgłoszeń na konferencję „Żydzi krakowscy: dzieje i kultura”

Nabór zgłoszeń na konferencję

Żydzi krakowscy: dzieje i kultura

Konferencja międzynarodowa

Kraków, 23-25 września 2024

Polska Akademia Umiejętności

 

W Krakowie funkcjonowała jedna z najważniejszych gmin żydowskich aszkenazyjskiego świata, której początki sięgają średniowiecza. Źródła potwierdzają istnienie ulicy Żydowskiej już w 1304 roku. Rozkwit gminy nastąpił w tzw. złotym wieku, gdy podkrakowski Kazimierz stał się kluczowym centrum intelektualnym i religijnym żydowskiego świata. W XIX w. krakowska gmina była drugą pod względem wielkości w Galicji, a przed wybuchem drugiej wojny światowej co czwarty mieszkaniec Krakowa był Żydem. Większość krakowskich Żydów została zamordowana w czasie Holokaustu. Ocalali zdołali jednak odbudować niewielką społeczność, która przetrwała po dziś dzień mimo procesów asymilacyjnych i kolejnych fal wyjazdów z Polski. Współcześnie w Krakowie działa kilka instytucji żydowskich oraz nieżydowskich organizacji promujących żydowską kulturę. To właśnie tutaj w 1986 r. otwarta została pierwsza po wojnie akademicka jednostka poświęcona badaniom nad historią Żydów – Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzisiaj Kraków, z wieloma akademickimi i kulturalnymi instytucjami, stanowi jedno z najaktywniejszych centrów studiów żydowskich w centralnej Europie.

Literatura przedmiotu na temat Żydów krakowskich jest obfita i pisana w kilku językach (głównie po polsku, angielsku, hebrajsku i niemiecku), co odzwierciedla międzynarodowy charakter badań nad Żydami krakowskimi. W ostatnich dekadach prowadzono liczne projekty badawcze poświęcone różnym aspektom historii krakowskich Żydów. Liczymy na to, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji dla badaczy z różnych ośrodków i różnych specjalizacji.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących wszelkich aspektów historii i kultury krakowskich Żydów od średniowiecza po czasy współczesne, mieszczących się w obrębie historii społecznej, religijnej, politycznej, ekonomicznej, biografistyki, historii żydowskich instytucji i organizacji, a także badań nad życiem codziennym, literaturą i kulturą oraz pamięcią o krakowskich Żydach. Zapraszamy do zgłaszania zarówno studiów o charakterze mikrohistorycznym, jak i prezentowania szerokich syntez. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji o kierunkach badań nad historią i kulturą krakowskich Żydów, dlatego zachęcamy w szczególności do zgłaszania referatów dotyczących problemów metodologii badań, takich jak:

 • ocena stanu badań dotyczących różnych aspektów historii i kultury krakowskich Żydów
 • zwroty badawcze we współczesnej humanistyce i ich odzwierciedlenie w badaniach nad krakowskimi Żydami
 • nowe źródła i nowe spojrzenia na znane źródła, możliwe dzięki rozwojowi humanistyki cyfrowej
 • perspektywy globalne i lokalne w badaniach nad krakowskimi Żydami
 • aktualnie realizowane projekty badawcze oraz próba zidentyfikowania najważniejszych obszarów, które powinny być przedmiotem pogłębionych badań w przyszłości.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Krakowie w dniach od 23 do 25 września 2024 r. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (studenci studiów magisterskich oraz doktoranci są z niej zwolnieni, w szczególnych przypadkach możliwe są dalsze zwolnienia). Języki konferencji to polski i angielski. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i przerw kawowych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego tytuł i abstrakt wystąpienia (maks. 250 słów), krótkiego biogramu wraz z informacją o afiliacji na adres: jewsinkrakow@uj.edu.pl do 15 kwietnia 2024. Decyzję o przyjęciu referatu przekażemy do końca kwietnia. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich.

Organizatorzy:

 • Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ
 • Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona na UJ
 • Instytut Judaistyki UJ
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polska Akademia Umiejętności
 • Żydowskie Muzeum Galicja
 • Związek Krakowian w Izraelu

Partnerzy:

 • Fundacja Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich
 • Muzeum Krakowa
 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komitet organizacyjny:

 • prof. Leszek Hońdo
 • prof. Łukasz T. Sroka
 • dr Monika Stępień
 • dr Ewa Węgrzyn
 • dr Alicja Maślak-Maciejewska