Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Zmarła Irene Pipes (1924-2023)

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Ireny Pipes (1924-2023), ocalonej z Zagłady, wielkiej przyjaciółki Instytutu Judaistyki UJ i osoby głęboko zaangażowanej w rozwój naszych studiów.

Pani Irena Pipes pochodziła z Warszawy, lecz na co dzień mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Była żoną znakomitego historyka i sowietologa Richarda Pipesa, któremu towarzyszyła w częstych powrotach do Polski. W 2013 roku jako wiceprzewodnicząca American Association for Polish-Jewish Studies spotkała się z JM Rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, władzami dziekańskimi Wydziału Historycznego i władzami Instytutu Judaistyki, deklarując wolę utworzenia w naszej jednostce Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth. Kilka lat później zamiar ten udało się spełnić, a pracownia działa do dzisiaj kierowana przez prof. Michała Galasa. W 2016 roku, przy wsparciu finansowym kierowanej przez Panią Irenę Pipes Fundacji im. Marcella i Marii Roth, ustanowiono doroczną Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. Fundatorka jeszcze wielokrotnie odwiedzała Instytut Judaistyki, służąc nam radą i nieocenionym wsparciem.

Więcej na temat życia i osiągnięć Pani Ireny Pipes pisze Jej syn, prof. Daniel Pipes.

Na ręce rodziny zmarłej składamy wyrazy współczucia.