Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2022

20221122
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konferencja: Żydzi polscy w oczach historyków – nowe perspektywy

Data: 22.11.2022 - 23.11.2022

Żydzi polscy w oczach historyków – nowe perspektywy

Konferencja naukowa w 100. rocznicę urodzin

prof. Józefa A. Gierowskiego i 10-lecie

Instytutu Judaistyki UJ

22-23 listopada 2022, Kraków

 

Dzień I

22 listopada 2022 (wtorek)

 

Godz. 8.45 Otwarcie konferencji

 

Godz. 9.00-10.00 Keynote lecture

Prof. Moshe Rosman, Some Fundamental Methodological Principles of Polish-Jewish Historiography

 

Godz. 10.15-11.45 Panel I

Prowadzanie: Dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

 1. Dr hab. Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski), Historyczna reklama prasowa jako źródło
 2. Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Wątki żydowskie w prasie polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki z lat 1890-1918 na przykładzie "Dziennika Chicagoskiego". Źródło do dziejów Żydów czy Polonii?
 3. Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, prof. PAN (Polska Akademia Nauk), Prasa żydowska na ziemiach polskich jako źródło do dziejów polskich Żydów – wyzwania, stan badań, dezyderaty

 

Godz. 12.00-13.30 Panel II

Prowadzanie: Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

 1. Prof. dr hab. Hanna Zaremska, Żydowskie imiona w średniowiecznej Polsce
 2. Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Genealogia żydowska w średniowiecznej Polsce
 3. Dr Maria Cieśla (Polska Akademia Nauk), W szlacheckiej Rzeczypospolitej. O badaniach nad funkcjonowaniem Żydów w ramach społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej

 

Godz. 13.30-14.00 przerwa

 

Godz. 14.00-15.00 Panel III

Prowadzenie: Dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ

 1. Dr hab. Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński), Hebrajska epigrafika nagrobna czy hebrajskie epigrafiki nagrobne? (w tym polskich Żydów)
 2. Dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski), Badania nad chewrą kadiszą i przestrzenią cmentarza żydowskiego

 

Godz. 15.00-16.30 Panel IV

Prowadzenie: Dr Alicja Maślak-Maciejewska

 1. Prof. dr Jürgen Heyde (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe), Historia pojęcia „ghetto” – czemu służy historia II stopnia?
 2. Dr hab. Artur Markowski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski), Inna przemoc? Granice poznawcze studiów nad przemocą antyżydowską
 3. Dr Zofia Trębacz (Żydowski Instytut Historyczny), Wpływ studiów żydowskich na badania nad dziejami II RP – casus koncepcji emigracyjnych

 

Godz. 16.45-17.45 Panel V

Prowadzenie: Dr Marek Tuszewicki

 1. Dr Władysława Moskalets (Centrum Historii Miejskiej we Lwowie), Powstanie nowoczesnych elit żydowskich w Europie Wschodniej: wyzwania prozopografii 
 2. Dr Aleksandra Oniszczuk (Uniwersytet Warszawski), Niewidzialni i niesłyszalni? Żydzi z niepełnosprawnościami w Królestwie Polskim

 

Godz. 17.45-19.15 Panel VI

Prowadzenie: Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ

 1. Dr Karolina Panz (Polska Akademia Nauk), Mikrohistoria jako metoda badań nad Zagładą na prowincji. O odkrywaniu losów Żydów Nowego Targu
 2. Dr hab. Adam Kopciowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Dzieje Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Stan badań i postulaty badawcze
 3. Dr Michał Trębacz (Uniwersytet Łódzki/POLIN), O pożytkach i pułapkach w pisaniu biografii

 

Dzień II

23 listopada 2022 (środa)

 

Godz. 8.30-9.30 Panel VII

Prowadzenie: Dr Monika Stępień

 1. Mgr Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa), „To co dziś spotyka krakowskich Żydów jutro może spotkać Polaków” – źródła do badań stanowiska PPS-WRN wobec prześladowań ludności żydowskiej
 2. Dr hab. Katarzyna Person (Żydowski Instytut Historyczny), Źródła do badań nad historią Żydowskiej Służby Porządkowej w gettach Generalnego Gubernatorstwa 

 

Godz. 9.30-11.00 Panel VIII

Prowadzenie: Dr Edyta Gawron

 1. Prof. Natalia Aleksiun (University of Florida), Historia Żydów w Polsce po Zagładzie: stan i kierunki badań
 2. Dr Monika Stępień (Uniwersytet Jagielloński), Żydzi krakowscy w latach 70. i 80. XX wieku – wstępne rozpoznania
 3. Dr Lidia Zessin-Jurek (Instytut Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, Projekt ERC "Unlikely refuge"), Pozorna pasywność – studia uchodźcze i nowe spojrzenie na wojenne strategie przetrwania Żydów polskich

 

Godz. 11.15-12.15 Panel IX

Prowadzenie: Dr Ewa Węgrzyn

 1. Prof. dr hab. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Problematyka żydowska i izraelska na studiach politologicznych
 2. Prof. dr hab. Łukasz T. Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Perspektywa rozwoju studiów izraelskich w Polsce. Kontekst historyczny

 

Godz. 12.15-13.00 Dyskusja podsumowująca

Prowadzenie: Dr Edyta Gawron

Obrady odbywają się online na platformie MS Teams.

Link do obrad: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asmSDmW5mfXzsn_oDNhliCjgFiX4-CLlDLLOi45iFs4A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b1789fb2-5d15-457e-a22d-73717edc0eb5&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Pliki do pobrania
Program konferencji