Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220309

Wykład: Kazania dla żydowskiej młodzieży szkolnej w XIX-wiecznej Galicji

Data: 09.03.2022

Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 9 marca 2022 roku (środa) o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

W programie wykład dr Alicji Maślak-Maciejewskiej: Kazania dla żydowskiej młodzieży szkolnej w XIX-wiecznej Galicji oraz dyskusja.

Kancelaria PAU lub sekretarz Komisji najpóźniej na godzinę przed spotkaniem wysyła zaproszenie (hasło) do udziału w wykładzie.

Sekretarz Komisji (lub Kancelaria PAU na jego prośbę) będzie mógł zaprosić dodatkowe osoby do udziału w posiedzeniu. Wszyscy chętni proszeni są o przesłanie adresów mailowych do wiadomości Kancelarii PAU (katarzyna.dzieglo@pau.krakow.pl) oraz Sekretarz Komisji (anna.jakimyszyn@uj.edu.pl)

 

Abstrakt wystąpienia dr Alicji Maślak-Maciejewskiej:

W ostatniej ćwierci XIX w. w Galicji, wraz z szerszym wejściem do szkół ludowych i średnich edukacji religijnej dla Żydów, zaczęto organizować dla żydowskich uczniów kazania, mające być integralnym uzupełnieniem szkolnych lekcji religii. Kazania odbywały się w budynku szkolnym lub w lokalnej synagodze, organizowano je dla uczniów jednej placówki lub zbiorczo dla kilku. Wygłaszali je zarówno nauczyciele religii, nieposiadający w zasadzie wykształcenia i przygotowania w zakresie homiletyki, jak i doświadczeni rabini i kaznodzieje (S.W. Guttman we Lwowie, Ozjasz Thon w Krakowie). W wystąpieniu omówię okoliczności wprowadzenie kazań dla żydowskiej młodzieży szkolnej, a także scharakteryzuję ten gatunek homiletyczny uwzględniając m.in. wzorce, z jakich czerpały, typowe treści i nauki, jakie w nich przekazywano.

W prezentacji będę odwoływała się do wyboru ponad 80 kazań dla żydowskiej młodzieży szkolnej, który ukazał się w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 r. (Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji, oprac. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021).

Badania, których cząstkowe wyniki przedstawię podczas wystąpienia, są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata 14, 2018/31/D/HS3/03604.