Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211126

Laureaci Nagrody Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za 2020 rok

Data: 26.11.2021

W piątek 26 listopada 2021 podczas uroczystości online ogłoszono laureatów IV Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka przyznawanej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. dydaktyki UJ prof. dr hab. Armen Edigarian, Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Stanisław Sroka, Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Historycznego UJ dr hab. Sławomir Sprawski prof. UJ, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak prof. UJ, Dyrektor Instytutu Judaistyki UJ prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk, członkowie Kapituły Nagrody: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, prof. Antony Polonsky, prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, dr hab. Magdalena Ruta prof. UJ, prof. Andrzej Trzciński, dr hab. Michał Galas prof. UJ; nominowani do Nagrody; przedstawiciele rodzin patronów Nagrody: Krystyna Shmeruk, prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, dr Piotr Gierowski oraz znamienici goście, naukowcy, wykładowcy akademiccy i działacze społeczni.

Najlepszą naukową publikacją książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce uznana została książka Magdy Sary Szwabowicz, „Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować II nagrodą Piotra Słodkowskiego za książkę „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

III nagrodę otrzymał Krzysztof Bielawski za książkę „Zagłada cmentarzy żydowskich”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020.

Do IV edycji Nagrody zgłoszono 16 publikacji wydanych w roku 2019 i 2020.
Nominowane były poniższe (w porządku alfabetycznym):

  • Maria Antosik-Piela, „Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020;
  • Krzysztof Bielawski, „Zagłada cmentarzy żydowskich”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020;
  • Aleksandra Jakubczak, „Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;
  • Piotr Słodkowski, „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019;
  • Magda Sara Szwabowicz, „Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz Nominowanym!

Uroczystość pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Organizatorzy: Instytut Judaistyki, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth

Aby przejść do szerszej informacji .na temat uroczystości, kliknij TUTAJ.